CELSPED s.r.o.
Celní deklarace

CZKSídlo společnosti

Společnost CELSPED s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí se zabývá poskytováním služeb v oblasti celního řízení pro subjekty obchodujícími se zeměmi jak mimo Evropskou unii, tak i v EU. Zastupují v celním, daňovém a správním řízení. Dále poskytují i poradenství a konzultace.

Na základě dlouholetých zkušeností, odborné kvalifikaci a profesionalitě Vám poskytnou tyto služby:

- projednávání dovozů a vývozů
- vystavení JSD, JSDd, T1, T2, CMR
- vyřízení a vystavení osvědčení EUR.1
- vyřízení a vystavení cametu TIR
- zpracování dokladů k režimu aktivního zušlechťovacího styku
- vedení celní evidence
- realizace celních skladů
- poradenství a konzultace v celní problematice
- vyřízení celních záležitostí - vrácení cla, oprava JSD, EORI
- provádění úkonů, které vyžadují celní orgány
- zpracování a vystavení žádostí, např. schválený vývozce, žádost s ekonomickým režimem apod.

Další práce společnosti:

- zastupování v celním, daňovém a správním řízení
- kompletní zpracování, podání a vyřízení různých typů žádostí (např. vrácení cla, celní sklady a další)
- poradenská a konzultační činnost v oblasti celní agendy

Od roku 2004 společnost CELSPED s.r.o. rozšířila svou nabídku služeb o agendu Instrastat

- evidence a statistika obchodních výměn mezi státy Evropské unie
- možnost zpracování údajů pro systém INTRASTAT-CZ
- sběr a stahování dat pro evidenci a vykazování vnitrounijního obchodu
- sledování povinnosti vykazování dat
- předměty vykazování
- jednorázové, příležitostné a negativní výkazy
- zboží osvobozené od vykazování


Slogan:

Kompletní celní služby na jednom místě!


Katalog firem:    

Celní služby

,  
Štítky:

celní deklarace, služby, zastoupení řízení, poradenství, intrastat Valašské Meziříčí, Vsetín, Rožnov