Notáři

(záznamy 1/25 z 388)  strana 1 / 16

Notáři vám mohou pomoci se sepsáním notářských zápisů, tedy smluv a závětí, dále s osvědčováním prohlášení a dokumentů, ověřováním podpisů a listin. Mohou přijímat do své úschovy listiny a peníze. Pomohou vám se vším ohledně dědictví, smluv a listin.

JUDr. Houdek Ivan - notář

JUDr. Houdek Ivan - notář

JUDr. Ivan Houdek provozuje notářskou kancelář v Příbrami. Poskytujeme kompletní notářské služby jako je např. zakládání obchodních společností, ověřování podpisů a vystavujeme notářské zápisy o právních úkonech. Nabízíme také využití notářské úschovy peněz a sepisujeme smlouvy o převodu nemovitostí, kupní smlouvy, závěti či listiny o vydědění. ...

JUDr. Miloslav Jindřich - notářská kancelář

JUDr. Miloslav Jindřich - notářská kancelář

Notářská kancelář JUDr. Miloslav Jindřich poskytuje komplexní notářské služby. Mezi úkony poskytované naší kanceláří patří ověřování podpisů a listin, sepisování závětí, úschovy listin a peněžních prostředků, úpravy společného jmění manželů, zajištění závazků i zakládání obchodních společností. Sídlíme v Benešově na Tyršově ulici. Notářská ...

Marcel Josef Notář Chomutov

Marcel Josef Notář Chomutov

Notářská kancelář Josef Marcel poskytuje komplexní notářské služby. Svým klientům mohu nabídnout sepisovaní smluv, závětí, ověřování dokumentů, notářské zápisy. V případě potřeby nabízím možnost využití notářské úschovy. Naše kancelář sídlí na adrese Školní 3315/42, Chomutov. Notářská kancelář, služby: - notář - komplexní notářské služby - ...

JUDr. Václava Švarcová Notářka

JUDr. Václava Švarcová Notářka

V naší notářské kanceláři poskytujeme notářské služby v plném rozsahu. - ověřování podpisů a listin - sepisování listin o právních úkonech - zakládání obchodních společností - smlouvy o převodu nemovitostí V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte. Kancelář úřední hodny: -PO, ST 8:00-16:30 -ÚT, ČT 8:00-15:30 -PÁ ...

JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. - notářka

JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. - notářka

Sepisuji veřejné listiny o právních úkonech (smlouvy kupní, darovací, manželské smlouvy, notářské zápisy umožňující exekuci - vykonatelnost, zakládání a změny společností, smlouvy o převodu obchodních), přijímám úschovy, osvědčuji právně významné skutečnosti (valné hromady) a prohlášení. Ověřuji podpisy i listiny a jsem kontaktním místem ...

Pláničková Zdeňka - notářka

Pláničková Zdeňka - notářka

Notářská kancelář - notářské zápisy - ověřování dokumentů - vyřízení dědictví, závětí - převody nemovitostí - notářské úschovny, zástavní smlouvy.

Dvořáková Václava - notářka

Dvořáková Václava - notářka

Služby kontaktního místa Czech Point (je možné i ověření cizojazyčných listin). Soudní komisař Obvodního soudu pro Prahu 4 pro pozůstalostní řízení.

Notářská kancelář DUFKOVÁ JUDr. Eva Dufková

Notářská kancelář DUFKOVÁ JUDr. Eva Dufková

Notářská kancelář ve Zlíně. Služby: - přijímání listin a peněz do notářské úschovy - ověřování podpisů - sepisování notářských zápisů o právních jednáních (smlouvy, založení společností, závěti apod.) - poskytování právní pomoci - správa majetku a zastupování v této souvislosti - provádění identifikace osob podle zvláštního zákona - ...

JUDr. Hana Kantorová, notářka

JUDr. Hana Kantorová, notářka

Notářská činnost - převody nemovitostí, notářské úschovy, manželské smlouvy, závěti a listiny o vydědění, sepisy listin pro obchodní společnosti, notářské zápisy s přímou vykonatelností, zástavní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registru řidičů, ověřování podpisu, ověřování kopií.

Hornyšová Hana JUDr.

Hornyšová Hana JUDr.

Notářská kancelář: Pobočky: Zahradní 580 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Radnická 1 594 01 Velké Meziříčí

Platzer Milan - notář

Platzer Milan - notář

Notářský úřad - převody nemovitostí - notářské úschovy - notářské zápisy.

Pěnkavová Marta, Mgr.

Pěnkavová Marta, Mgr.

Firma Pěnkavová Marta, Mgr. se specializuje na notářské služby. Naší firmu naleznete v Ústí nad Labem. Notář sepisuje notářské zápisy o právních úkonech a o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení, provádí legalizaci a vidimaci, vyhotovuje výpisy z informačních systémů veřejné správy. Nabízíme tyto služby v oblasti notářství: ...

Matýsková Jana - notářka

Matýsková Jana - notářka

JUDr. Jana Matýsková je notářka. Notářská kancelář. Služby: - svěřenecký fond - nadace a nadační fondy - pozůstalost - ověřování a osvědčování - převody nemovitostí - notářské úschovy a další.

(záznamy 1/25 z 388)  strana 1 / 16