Notáři

(záznamy 1/25 z 384)  strana 1 / 16

Notáři vám mohou pomoci se sepsáním notářských zápisů, tedy smluv a závětí, dále s osvědčováním prohlášení a dokumentů, ověřováním podpisů a listin. Mohou přijímat do své úschovy listiny a peníze. Pomohou vám se vším ohledně dědictví, smluv a listin.

JUDr. Miloslav Jindřich - notářská kancelář

JUDr. Miloslav Jindřich - notářská kancelář

Notářská kancelář JUDr. Miloslav Jindřich poskytuje komplexní notářské služby. Mezi úkony poskytované naší kanceláří patří ověřování podpisů a listin, sepisování závětí, úschovy listin a peněžních prostředků, úpravy společného jmění manželů, zajištění závazků i zakládání obchodních společností. Sídlíme v Benešově na Tyršově ulici. Notářská ...

Marcel Josef - notář

Marcel Josef - notář

Notářská kancelář Josef Marcel poskytuje komplexní notářské služby. Svým klientům mohu nabídnout sepisovaní smluv, závětí, ověřování dokumentů, notářské zápisy. V případě potřeby nabízím možnost využití notářské úschovy. Naše kancelář sídlí na adrese Školní 3315/42, Chomutov. Notářská kancelář, služby: - notář - komplexní notářské služby - ...

JUDr. Houdek Ivan - notář

JUDr. Houdek Ivan - notář

JUDr. Ivan Houdek provozuje notářskou kancelář v Příbrami. Poskytujeme kompletní notářské služby jako je např. zakládání obchodních společností, ověřování podpisů a vystavujeme notářské zápisy o právních úkonech. Nabízíme také využití notářské úschovy peněz a sepisujeme smlouvy o převodu nemovitostí, kupní smlouvy, závěti či listiny o vydědění. ...

JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. - notářka

JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. - notářka

Sepisuji veřejné listiny o právních úkonech (smlouvy kupní, darovací, manželské smlouvy, notářské zápisy umožňující exekuci - vykonatelnost, zakládání a změny společností, smlouvy o převodu obchodních), přijímám úschovy, osvědčuji právně významné skutečnosti (valné hromady) a prohlášení. Ověřuji podpisy i listiny a jsem kontaktním místem ...

Pláničková Zdeňka - notářka

Pláničková Zdeňka - notářka

Notářská kancelář - notářské zápisy - ověřování dokumentů - vyřízení dědictví, závětí - převody nemovitostí - notářské úschovny, zástavní smlouvy.

JUDr. Václava Švarcová Notářka

JUDr. Václava Švarcová Notářka

V naší notářské kanceláři poskytujeme notářské služby v plném rozsahu. - ověřování podpisů a listin - sepisování listin o právních úkonech - zakládání obchodních společností - smlouvy o převodu nemovitostí V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte. Kancelář úřední hodny: -PO, ST 8:00-16:30 -ÚT, ČT 8:00-15:30 -PÁ ...

Dvořáková Václava - notářka

Dvořáková Václava - notářka

Služby kontaktního místa Czech Point (je možné i ověření cizojazyčných listin). Soudní komisař Obvodního soudu pro Prahu 4 pro pozůstalostní řízení.

Notářská kancelář DUFKOVÁ JUDr. Eva Dufková

Notářská kancelář DUFKOVÁ JUDr. Eva Dufková

Notářská kancelář ve Zlíně. Služby: - přijímání listin a peněz do notářské úschovy - ověřování podpisů - sepisování notářských zápisů o právních jednáních (smlouvy, založení společností, závěti apod.) - poskytování právní pomoci - správa majetku a zastupování v této souvislosti - provádění identifikace osob podle zvláštního zákona - ...

JUDr. Hana Kantorová, notářka

JUDr. Hana Kantorová, notářka

Notářská činnost - převody nemovitostí, notářské úschovy, manželské smlouvy, závěti a listiny o vydědění, sepisy listin pro obchodní společnosti, notářské zápisy s přímou vykonatelností, zástavní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registru řidičů, ověřování podpisu, ověřování kopií.

Hornyšová Hana JUDr.

Hornyšová Hana JUDr.

Notářská kancelář: Pobočky: Zahradní 580 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Radnická 1 594 01 Velké Meziříčí

Platzer Milan - notář

Platzer Milan - notář

Notářský úřad - převody nemovitostí - notářské úschovy - notářské zápisy.

Pěnkavová Marta, Mgr.

Pěnkavová Marta, Mgr.

Firma Pěnkavová Marta, Mgr. se specializuje na notářské služby. Naší firmu naleznete v Ústí nad Labem. Notář sepisuje notářské zápisy o právních úkonech a o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení, provádí legalizaci a vidimaci, vyhotovuje výpisy z informačních systémů veřejné správy. Nabízíme tyto služby v oblasti notářství: ...

Matýsková Jana - notářka

Matýsková Jana - notářka

JUDr. Jana Matýsková je notářka. Notářská kancelář. Služby: - svěřenecký fond - nadace a nadační fondy - pozůstalost - ověřování a osvědčování - převody nemovitostí - notářské úschovy a další.

Mgr. Jarmila Chvistková

Mgr. Jarmila Chvistková

Poskytování notářských služeb: - občanské právo (smlouvy, závěti, nemovitosti, změny rozsahu SJM, dědictví) - obchodní právo - právo obchodních společností - úschova listin a peněz - ověřování - výpisy z rejstříků - právní pomoc - dědictví.

(záznamy 1/25 z 384)  strana 1 / 16