Notáři vám mohou pomoci se sepsáním notářských zápisů, tedy smluv a závětí, dále s osvědčováním prohlášení a dokumentů, ověřováním podpisů a listin. Mohou přijímat do své úschovy listiny a peníze. Pomohou vám se vším ohledně dědictví, smluv a listin.

JUDr. Houdek Ivan - notářská kancelář
JUDr. Ivan Houdek provozuje notářskou kancelář v Příbrami. Součástí naší činnosti je poskytování kompletních notářských služeb, jako je zakládání obchodních společností, ověřování podpisů, sepisování různých smluv, závětí nebo listin o vydědění a vystavování notářských zápisů o právních úkonech, aj. K využití je také notářská úschova peněz.
JUDr. Houdek Ivan - notářská kancelář
Zugárková Pavlína - notářka
Notářská kancelář Mgr. Pavlína Zugárková poskytuje komplexní notářské služby. Provádíme ověřování a osvědčování listin, převody nemovitostí, notářské úschovy, řízení o dědictví, sepisování majetkových smluv manželů a snoubenců, zástavní smlouvy, závěti či dokumenty o vydědění. Realizujeme notářské zápisy o založení obchodní společnosti a ...
Notářská kancelář Olgy Spoustové poskytuje profesionální notářské služby. Provádíme sepisování různých typů dokumentů, mezi které patří například manželské, zástavní, kupní či darovací smlouvy, závěti či listiny týkající se práva obchodních korporací. Vedeme pozůstalostní řízení a mezi naše služby patří také výpisy z veřejných rejstříků a ...

Notářská kancelář JUDr. PhDr. Josef Marcel poskytuje komplexní notářské služby. Svým klientům mohu nabídnout sepisovaní smluv, závětí, ověřování dokumentů, notářské zápisy. V případě potřeby nabízím možnost využití notářské úschovy. Naše kancelář sídlí na adrese Blatenská 1161/46, Chomutov. Notářská kancelář, služby: - notář - komplexní ...

Notářská kancelář JUDr. Ivo Kuchařík poskytuje kompletní notářské služby. Zajišťujeme sepisování smluv, ověřování podpisů a listin i notářské úschovy. Najdete nás v Třinci na náměstí Svobody. Notářské služby, notář: - ověřování, osvědčování podpisů a listin - notářské úschovy listin, cenných papírů, peněz - sepisování smluv - zakládání ...

JUDr. Ivan Houdek provozuje notářskou kancelář v Příbrami. Poskytujeme kompletní notářské služby jako je např. zakládání obchodních společností, ověřování podpisů a vystavujeme notářské zápisy o právních úkonech. Nabízíme také využití notářské úschovy peněz a sepisujeme smlouvy o převodu nemovitostí, kupní smlouvy, závěti či listiny o vydědění. ...

Notářská kancelář Haratický Jaroslav JUDr. poskytuje komplexní notářské služby v oblasti občanského a obchodního práva. Zajišťujeme služby při převodu nemovitostí, sepisování majetkových smluv, závětí a další. Řešíme rovněž dědictví a vydědění, ověřování listin a podpisů, osvědčování. Možnost notářské úschovy smluv, závětí či finanční ...

Notářská kancelář Mgr. Dita Kuštová poskytuje kompletní notářské služby. Provádíme notářské zápisy o právních úkonech, ověřování listin i úschovy peněz jak pro firemní klientelu tak jednotlivce. Najdete nás ve městě Chrudim na Masarykově náměstí. Služby notářské kanceláře, notářka: - kupní smlouvy - darovací smlouvy - zakládání ...

Notářská kancelář JUDr. Ivo Pařík nabízí veškeré notářské služby na vysoké profesní úrovni. Provádíme sepisování smluv, ověřování listin, dědická řízení, úschovy peněz i výpisy z informačních rejstříků veřejné právy. Naši kancelář najdete v Kolíne na ulici Politických vězňů. Notářské služby, notář: - notářské zápisy - převody nemovitostí ...

Notářská kancelář JUDr. Josef Kawulok poskytuje svým klientům zcela plný a komplexní rozsah notářských činností. Máme více než třicetileté zkušenosti v oboru a zakládáme si na komplexním přístupu ke klientovi a jeho potřebám. Jsme Vám nápomocni při zakládání společností, ověřování pravosti podpisů, sepsání manželské či předmanželské smlouvy a ...

Notářství: -převody nemovitostí -dědické záležitosti -osvědčování valných hromad -ověřování listin a podpisů -sepisování závěti společenské smlouvy zakládací listiny -právní porady.

Notářský úřad. Notářské služby: - převody nemovitostí - notářské úschovy - notářské zápisy - zástavní smlouvy - obchodní společnosti - družstva a SVJ - manželské smlouvy. Dědictví: - dědické řízení - závěti a vydědění - dědický obvod. Ověřování: - ověřování a osvědčování - Czech Point.

Notářská činnost - sepis listin ( zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o změně rozsahu společného jmění manželů, osvědčení o prohlášení, osvědčení o průběhu schůzí společenství vlastníků ), sepis závětí, listin o vydědění, zakládání obchodních společností a osvědčení o rozhodnutí jejich orgánů, ověřování listin, podpisů, vydávání ...

Notář: - sepisování zápisů - poskytování právní pomoci - přijímání listin - vydávání ověřených výstupů

Notářská kancelář JUDr. Jankovičová Hana nabízí profesionální notářské služby, mezi které patří sepisování smluv, ověřování podpisů a listin, pozůstalostní řízení i notářské úschovy peněz či listin. Naše kancelář se nachází v Ostravě na ulici Dlouhá. Služby naší notářské kanceláře, notářka: - ověřování podpisů a listin - sepisování smluv ...

Notářská kancelář ve Zlíně. Služby: - přijímání listin a peněz do notářské úschovy - ověřování podpisů - sepisování notářských zápisů o právních jednáních (smlouvy, založení společností, závěti apod.) - poskytování právní pomoci - správa majetku a zastupování v této souvislosti - provádění identifikace osob podle zvláštního zákona - ...

Notářská kancelář JUDr. Miloslav Jindřich poskytuje komplexní notářské služby. Mezi úkony poskytované naší kanceláří patří ověřování podpisů a listin, sepisování závětí, úschovy listin a peněžních prostředků, úpravy společného jmění manželů, zajištění závazků i zakládání obchodních společností. Sídlíme v Benešově na Tyršově ulici. Notářská ...

Notářka JUDr. Anna Volencová provozuje notářskou kancelář v Chrudimi na adrese Masarykovo náměstí 59. Poskytujeme komplexní služby pro naše klienty. Provádíme sepisování právních listin ve formě notářských zápisů, vydáváme osvědčování o průběhu valných hromad a jiných schůzí. Nabízíme osvědčování, ověřování opisů, legalizaci a vidimaci. Vedeme ...

Notářská kancelář Týniště nad Orlicí Poskytujeme komplexní notářské služby v rozsahu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Bez předchozího objednání ověřujeme pravosti podpisů, shody opisu listin a vyhotovujeme výpisy z veřejných registrů, služby Czechpoint.

Sepisuji veřejné listiny o právních úkonech (smlouvy kupní, darovací, manželské smlouvy, notářské zápisy umožňující exekuci - vykonatelnost, zakládání a změny společností, smlouvy o převodu obchodních), přijímám úschovy, osvědčuji právně významné skutečnosti (valné hromady) a prohlášení. Ověřuji podpisy i listiny a jsem kontaktním místem ...