Notáři vám mohou pomoci se sepsáním notářských zápisů, tedy smluv a závětí, dále s osvědčováním prohlášení a dokumentů, ověřováním podpisů a listin. Mohou přijímat do své úschovy listiny a peníze. Pomohou vám se vším ohledně dědictví, smluv a listin.

JUDr. Ivo Havlíček - notářská kancelář
Notářská kancelář JUDr. Ivo Havlíček se sídlem v Kroměříži nabízí kompletní notářské služby v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem. Poskytujeme služby pro obchodní korporace, jako např. založení obchodních společností a družstev a přímý zápis do veřejného rejstříku. Vykonáváme také komplexní služby pro zápis nebo změny zápisu ve veřejném ...
Strnad Tomáš - notář
Notářský úřad JUDr. Tomáše Strnada nabízí profesionální notářské služby. Provádíme notářské zápisy, úschovy, vedeme notářská řízení a mezi naše činnosti patří i ověřování listin a podpisů. Naši kancelář najdete v Třebíči na ulici Jungmannova. Notářské služby: - převody nemovitostí - notářské zápisy - notářské úschovy - zástavní ...
JUDr. Josef Lát - notář
Notářská kancelář JUDr. Josefa Láta se sídlem v Pardubicích vám na základě dlouholeté praxe nabízí veškeré notářské služby. V naší kanceláři pracují celkem čtyři profesionálové, kteří vám pomohou vyřešit veškeré vaše záležitosti, a to rychle, korektně a profesionálně. Zajišťujeme notářské služby pro obchodní společnosti, majetkové smlouvy ...
Notářská kancelář JUDr. Ivo Kuchařík poskytuje kompletní notářské služby. Zajišťujeme sepisování smluv, ověřování podpisů a listin i notářské úschovy. Najdete nás v Třinci na náměstí Svobody. Notářské služby, notář: - ověřování, osvědčování podpisů a listin - notářské úschovy listin, cenných papírů, peněz - sepisování smluv - zakládání ...

Nabízíme: -notářské služby -právnické poradenství.

Kohoutek Jan se zaměřuje na notářské služby a pozůstalostní řízení.

Notářská kancelář Haratický Jaroslav JUDr. poskytuje komplexní notářské služby v oblasti občanského a obchodního práva. Zajišťujeme služby při převodu nemovitostí, sepisování majetkových smluv, závětí a další. Řešíme rovněž dědictví a vydědění, ověřování listin a podpisů, osvědčování. Možnost notářské úschovy smluv, závětí či finanční ...

Vránová Petra - notářka se zaměřuje na poskytování notářských služeb, pomoc při zakládání společností a na ověřování a výpisy z rejstříků.

Slanařová Petra - notářka poskytuje právní služby dle notářského řádu.

Poskytování notářských služeb. Právní činnost. Otevírací hodiny: -Pondělí 7:00-16:30 Úterý 7:00-15:30 Středa 7:00-17:00 Čtvrtek 7:00-16:30 Pátek 7:00-14:30.

JUDr. Jana Matýsková je notářka. Notářská kancelář. Služby: - svěřenecký fond - nadace a nadační fondy - pozůstalost - ověřování a osvědčování - převody nemovitostí - notářské úschovy a další.

Zajišťujeme plný rozsah notářských činností. Zakládáme firmy včetně zápisů do obchodního rejstříku, zajišťujeme převody nemovitostí, darovací smlouvy, kupní smlouvy, manželské smlouvy, smlouvy o SJM, závěti a úschovu peněz.

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo. Notářská komora České republiky (Komora) a regionální notářské komory vykonávají v rámci svých kompetencí daných zákonem notářskou ...

Poskytování notářských služeb: - občanské právo (smlouvy, závěti, nemovitosti, změny rozsahu SJM, dědictví) - obchodní právo - právo obchodních společností - úschova listin a peněz - ověřování - výpisy z rejstříků - právní pomoc - dědictví.

Notář Mgr. Martin Palus poskytuje komplexní notářské služby dle notářského řádu. Nabízím služby jak pro rodiny a jejich majetek, tak pro právnické osoby a firmy. Provádím také ověřování dokumentů a výpisy z rejstříků. Notářská kancelář - služby: - rodina a majetek - dědické právo - ověřování a výpisy z rejstříků - právnické osoby a ...

Notářské služby: - ověřování podpisů a listin, včetně ověřování do zahraničí, konverze dokumentů, služby Czech Point - pozůstalostní řízení - činnost pověřeného soudního komisaře v obvodu Okresního soudu ve Zlíně - sepisování darovacích a kupních smluv, smluv o zřízení služebnosti (věcného břemene) - zakládání společností - osvědčení ...

JUDr. Ivan Houdek provozuje notářskou kancelář v Příbrami. Poskytujeme kompletní notářské služby jako je např. zakládání obchodních společností, ověřování podpisů a vystavujeme notářské zápisy o právních úkonech. Nabízíme také využití notářské úschovy peněz a sepisujeme smlouvy o převodu nemovitostí, kupní smlouvy, závěti či listiny o vydědění. ...

Notářská kancelář: Pobočky: Zahradní 580 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Radnická 1 594 01 Velké Meziříčí