Pohlídám pravidelné kontroly kotelen

THERMATIC Ing. Jan Nohava

Pohlídám pravidelné kontroly kotelen

THERMATIC
Ing. Jan Nohava
Pravidelné kontroly plynových a tlakových zařízení vám nařizuje sám zákon

Plynová a tlaková zařízení jsou nezbytnou součástí domácností, firem, bytových družstev, škol a dalších objektů. Jsou velmi důležité a nepostradatelné, mohou být ale i velmi nebezpečné. Správné a bezpečné používání těchto zařízení se neobejde bez pravidelných revizí a kontrol od zkušeného Jana Nohavy.

revize plynu Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský kraj

Revize plynových zařízení v domácnostech i firmách

Co vše si můžete představit pod pojmem plynová zařízení? Do této kategorie lze zařadit plynové kotle, kotelny, plynové sporáky, pece, plynovody a zkrátka vše, co slouží na uchovávání, vedení a další zpracování plynu. Jan Nohava, působící v okrese Kroměříž, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji, provádí profesionální revize těchto zařízení ve firmách, bytových domech, institucích a dalších objektech, které mají tyto úkony dány zákonem. Revize jsou pro rodinné domy a byty nepovinné, ale kvalitní kontrola by měla být v zájmu vaší bezpečnosti a zdraví.

Revize plynových zařízení


Tlakové zkoušky, revize a kontroly

Kromě plynových zařízení nezapomínejte ani na ta tlaková. Pravidelné kontroly a revize vyžadují expanzní a tlakové nádoby, parní kotle, kompresory a další. Zajistit lze výchozí revizi, provozní i vnitřní. Provozní revize se provádí jedenkrát ročně, vnitřní konkrétně co pět let. Tlaková zkouška je méně častá, zákon ukládá její provedení jednou za devět let.

Revize tlakových zařízení


Zákon nelze obejít

Kontroly jsou důležité nejen proto, aby nás tato zařízení neohrozila na zdraví, ale také proto, že jsou dány samotným zákonem. Jan Nohava vám poradí, jak často je nutné revize a kontroly provádět, a zároveň za vás pohlídá důležité termíny. Vyhněte se tedy zbytečným pokutám a problémům.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.revizeplynukromeriz.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Pohlídám pravidelné kontroly kotelen

Pohlídám pravidelné kontroly kotelen

Pravidelné kontroly kotelen nejsou žádná legrace. V případě nedodržení vyhlášky 91/1993 Sb. hrozí sankce či finanční penalizace. Proto Ing. Nohava - revizní technik firmy THERMATIC zajistí pravidelné kontroly kotelen a také odbornou revizi 1x ročně podle platných předpisů. Hazard s plynem se rozhodně nevyplácí. Není radno revize podceňovat, a proto s mými službami budete v bezpečí před nehodou i pokutou.

Vydáno 04.04.2018Vydáno 11.04.2017
221 Zhlédnutí
Topováno 02.10.2020

Odborné prohlídky kotelen

Odborné prohlídky kotelen

Pravidelné odborné prohlídky kotelen podle Vyhlášky 91/1993 Sb.

Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení

Odborné kontroly a revize plynových zařízení – Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský kraj

Revize tlakových nádob

Revize tlakových nádob

Revize tlakových zařízení, tlakových nádob stacionárních a revize kotlů