Ověřeno EDB
Ověřeno EDB
Napište nám

Napište nám

vut@vut.cz

Zavolejte pro více informací

Zavolejte pro více informací

+420 541 149 990

Zavolejte pro více informací

Kde nás najdete

Purkyňova 464/118
Brno - Veveří 612 00

Institut celoživotního vzdělávání VUT: Partner pro osobní a profesní rozvoj

Vysoké učení technické v Brně (VUT) je jednou z největších a nejprestižnějších technických univerzit v České republice. Kromě klasického prezenčního a kombinovaného studia v bakalářském, magisterském a doktorském stupni poskytuje VUT prostřednictvím svého Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) také možnost vzdělávání pro zaměstnance školy, poradenství a kurzy pro studenty i veřejnost a také přednášky, semináře a cvičení pro seniory, tzv. Univerzitu třetího věku.

Vzdělávací a rozvojové kurzy pro zaměstnance a studenty

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance VUT zahrnují například kurzy počítačových dovedností, soft skills, pedagogické dovednosti, jazykové kurzy a další. Tyto kurzy jsou zaměřeny na rozvoj profesních a osobních kompetencí zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifikace a motivace. Vzdělávací a rozvojové kurzy pro studenty, čerstvé absolventy a zájemce o studium VUT nabízí například soft skills kurzy pro rozvoj prezentačních dovedností, asertivity, kreativity, zvládání zátěže, vedení lidí a další. Tyto kurzy pomáhají studentům zvládat nároky studia, rozvíjet jejich soft skills a připravovat je na budoucí kariéru.

Kurzy a poradenství pro studenty i čerstvé absolventy

Psychologické, studijní a kariérní poradenství pro studenty

Sekce Poradenství pro studenty poskytuje různé druhy poradenství pro studenty VUT, jako jsou psychologické, studijní nebo kariérní poradenství a další. Tyto služby jsou určeny pro studenty, kteří se potýkají s různými problémy, jako jsou studijní obtíže, osobní krize, konflikty, diskriminace, zdravotní problémy a další. Současně nabízí také poradenské centrum pro studenty se specifickými potřebami, jako je zdravotní postižení, pro studenty z ciziny nebo z menšinových skupin a další. Tito studenti mohou využít individuální i skupinové poradenství, podporu při zajišťování speciálních podmínek studia, informace o dostupných dotačních programech a další.

Pedagogické, manažerské a jazykové vzdělávací kurzy pro veřejnost

Vzdělávací kurzy pro veřejnost zahrnují například pedagogické, manažerské, jazykové nebo jiné kurzy a jsou určeny pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své osobní nebo profesní zájmy, získat nové znalosti a dovednosti nebo se připravit na zkoušky nebo certifikáty. Pedagogické kurzy slouží absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání pro zajištění pedagogické způsobilosti pro výuku odborných předmětů a jazykové kurzy nabízí intenzivní kurzy českého jazyka pro cizince.

Kurzy celoživotního vzdělávání pro veřejnost

Vzdělávání pro seniory, které má smysl

Velmi populární vzdělávací aktivitou je Univerzita třetího věku (U3V), která je určena zejména seniorům. U3V probíhá prostřednictvím přednášek, seminářů a cvičení zaměřených na velmi rozmanitý soubor témat, jako jsou historie, kultura, umění, technika, přírodní vědy, zdraví, jazyky a další. Cílem této formy vzdělávání je nejen zvýšení odborné kvalifikace (přestože získané vědomosti většinou neslouží k výkonu povolání), ale také zlepšení kvality života seniorů, jejich duševní aktivity a navázání kontaktu s mladší generací.

Vzdělávací aktivita především pro seniory

Rozvoj vzdělávání pro všechny cílové skupiny

Institut celoživotního vzdělávání VUT je důležitou součástí Vysokého učení technického v Brně, který přispívá k rozvoji vzdělávání na všech úrovních a pro všechny cílové skupiny. Nabízí širokou škálu aktivit a služeb, které slouží k zvyšování kvalifikace, kompetencí, motivace a spokojenosti zaměstnanců, studentů i veřejnosti. Současně také podporuje spolupráci mezi VUT a dalšími institucemi a organizacemi, které se věnují celoživotnímu vzdělávání. ICV je otevřený pro všechny, kteří mají zájem o vzdělávání a osobní rozvoj.

Systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na VUT


FIREMNÍ ČLÁNKY

Štítky:Kurzy pro firmyRekvalifikační kurzyVysoké a vyšší odborné školy

Kontakty

Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 464/118
Brno - Veveří 612 00
GPS: 49°11′53.34″ N, 16°35′32.71″ E

49°11′53.34″ N, 16°35′32.71″ E

QR kód firmy Vysoké učení technické v Brně

Brno Business School
Kolejní 2906/4
Brno 612 00
GPS: 49°13′52.25″ N, 16°34′25″ E

49°13′52.25″ N, 16°34′25″ E

QR kód firmy Brno Business School

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1
Brno 601 90
GPS: 49°12′7.09″ N, 16°36′11.52″ E

49°12′7.09″ N, 16°36′11.52″ E

QR kód firmy Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické
Purkyňova 118
Brno 612 00
GPS: 49°13′19.02″ N, 16°35′5.46″ E

49°13′19.02″ N, 16°35′5.46″ E

QR kód firmy Vysoké učení technické

Vysoké učení technické
Kolejní 2
Brno 616 00
GPS: 49°13′52.72″ N, 16°34′13.55″ E

49°13′52.72″ N, 16°34′13.55″ E

QR kód firmy Vysoké učení technické

Vysoké učení technické
Rybářská 13
Brno 603 00
GPS: 49°11′10.9″ N, 16°35′17.84″ E

49°11′10.9″ N, 16°35′17.84″ E

QR kód firmy Vysoké učení technické

Vysoké učení technické
Technická 2
Brno 616 00
GPS: 49°13′27.77″ N, 16°34′37.24″ E

49°13′27.77″ N, 16°34′37.24″ E

QR kód firmy Vysoké učení technické

Vysoké učení technické
Veveří 95
Brno 602 00
GPS: 49°12′21.53″ N, 16°35′33.9″ E

49°12′21.53″ N, 16°35′33.9″ E

QR kód firmy Vysoké učení technické

Vysoké učení technické
Kolejní 4
Brno 612 00
GPS: 49°13′52.25″ N, 16°34′25″ E

49°13′52.25″ N, 16°34′25″ E

QR kód firmy Vysoké učení technické

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Technická 3058/10
Brno 616 00
GPS: 49°13′29.75″ N, 16°34′37.61″ E

49°13′29.75″ N, 16°34′37.61″ E

QR kód firmy Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Vysoké učení technické
Poříčí 5
Brno 639 00
GPS: 49°11′12.77″ N, 16°35′38.11″ E

49°11′12.77″ N, 16°35′38.11″ E

QR kód firmy Vysoké učení technické

Hotel Palacký ***
Kolejní 2
Brno město 612 00
GPS: 49°13′52.72″ N, 16°34′13.55″ E

49°13′52.72″ N, 16°34′13.55″ E

QR kód firmy Hotel Palacký ***
WEBOVÁ STRÁNKA Vysoké učení technické v Brně Institut celoživotního vzdělávání
Adresa

Adresa

Purkyňova 464/118
Brno - Veveří 612 00

vut@vut.cz
+420 541 149 990

Kontaktujte nás

captcha

Kde nás najdete

Purkyňova 464/118
Brno - Veveří 612 00

GPS49°11′53.34″ N, 16°35′32.71″ E

Plánování trasy

Purkyňova 464/118 Brno - Veveří 61200