Sanace zdiva a vysoušení staveb injektáží, podřezáním, sanační omítkou, hydroizolací

Sanace zdiva a vysoušení staveb realizuje v Moravskoslezském kraji profesionální firma SIAS OPAVA, a to od průzkumu příčin vlhkosti, přes vypracování návrhu na sanaci vlhkého zdiva, až po samotnou realizaci optimálním způsobem – injektáží, podřezáním cihelného zdiva, speciální sanační omítkou, vzduchoizolačním systémem nebo záporným hydroizolačním systémem.

Sanace vlhkého cihelného zdiva SIAS OPAVA

Zkoumání příčin, vypracování návrhu a odstranění závad u staveb s vlhkým zdivem

Díky mnohaletým zkušenostem a moderním technologiím dokážeme odstranit závady vlhkého zdiva u všech typů staveb. Především se zaměříme na zkoumání příčin zavlhčení zdiva. Poté vypracujeme návrh na sanaci vlhkého zdiva a vybereme nejvhodnější způsob, jak vlhké zdivo budeme sanovat, zda některým typem injektáže, aplikací speciální sanační omítky, záporným hydroizolačním systémem nebo vzduchoizolačním systémem či podřezáním cihelného zdiva.

Odstranění závad u staveb s vlhkým zdivem


Prořezávání vlhkého cihelného zdiva řetězovou pilou, tlakové a cementové injektáže

Při zavlhlém zdivu provádíme prořezání cihelného zdiva řetězovou pilou a do vyčištěných drážek vložíme izolační pásy z PE folie nebo modifikované asfaltové pásy. Spolehlivý způsob, jak vyřešit vlhké zdivo, je tlaková injektáž silikonovou mikroemulzí nebo krémová injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Pracujeme rovněž s moderní technologií proti vlhkému zdivu – cementovou injektáží.

Sanace vlhkého zdiva - tlakové a cementové injektáže


Sanace vlhkého cihelného zdiva pomocí sytému sanačních omítek

Při sanaci vlhkého cihelného zdiva lze využít vícevrstvého systému sanačních omítek, které připravujeme přímo na stavbě ze suchých maltových směsí smíchaných s vodou. Při sanování zavlhlého zdiva nabízíme zákazníkům profesionální služby pro cementové, výplňové a zpevňovací injektáže zdiva a betonových konstrukcí.

Speciální sanační omítka pro sanaci vlhkého zdiva


PODSTRÁNKY

Izolace plochých střech

Izolace plochých střech
Izolace, opravy plochých střech hydroizolačními fóliemi nebo asfaltovými pásy

Izolace staveb

Izolace staveb
Izolace staveb proti zemní vlhkosti, vodě, radonu, agresivním látkám Moravskoslezský kraj

Sanace zdiva a vysoušení staveb

Sanace zdiva a vysoušení staveb
Sanace zdiva a vysoušení staveb injektáží, podřezáním, sanační omítkou, hydroizolací
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA SIAS OPAVA spol. s r. o.
WEBOVÁ STRÁNKA
SIAS OPAVA spol. s r. o.
www.sias.cz
Adresa

Adresa

Pekliska 40
Velké Hoštice 747 31

sekretariat@sias.cz
+420 777 748 042


Najdete nás také zde:

ARES
captcha