AGIPP-ILLÍK s.r.o.
Vývoz žump a septiků Opava

CZKvývoz žump, septiků, fekálií, kalů, kuchyňských tukových lapolů a jiných tekutých odpadů

Firma AGIPP-ILLÍK řeší odvozy a čištění odpadních vod (ČOV) po celém Moravskoslezském kraji. Zabývá se vývozem žump, septiků, fekálií, kalů, kuchyňských tukových lapolů a jiných tekutých odpadů od firem i obyvatel a zprostředkovává mytí komunikací v Opavě.

Spolupracuje se stavebními firmami a zemědělskými podniky, které zajišťují:

- monitoring kanalizace
- pronájem mobilního WC
- odvodňování výkopů a vrtů
- dovoz vody a melasy
- čistění komunikací

AGIPP-ILLÍK s.r.o. provádí vývoz:

- septiků
- žump
- odpadů
- jímky
- kuchyňských lapolů
- průmyslových odpadových vod
- výkalů
- kuchyňských tukových lapolů
- fekálií
- umělých hnojiv
- znečištěných kapalin pro domácnosti a firmy.

Firma zprostředkovává vývozy po celý rok, včetně zajištění pohotovostní služby pro případné havarijní situace o víkendech i svátcích.

Naše profesionální fekální vozy mají.

- schopnost čerpat do vzdálenosti 30 m od septiku
- individuální řešení i delší vzdálenosti čerpání
- čerpání do hloubky až 6 m
- čerpání až 11 m3 (až 11 kubíků)
- poskytnutí různé druhy nástavců a přechodek na hadice
- vybrání odpadních vod až do hloubky 10 m kalovým čerpadlem.

Ke stavebnímu povolení či kolaudaci vám vystavíme potřebné potvrzení o vývozu septiku, žump, čištění odpadních vod.

Ceny služeb jsou smluvní podle místa vývozu, délky hadic a druhu odpadních vod.


Slogan:

Volejte AGIPP a s odpady máte klid.


Katalog firem:    

Komunální technika

,  

Práce s odpady a skladování odpadů

,  
Štítky:

vývoz žumpy, septiky, fekálie, tukové lapoly, čistírny odpadních vod, ČOV, mytí komunikací Opava