Obec Pustá Polom


Obecní úřad Pustá Polom.

Pustá Polom se nachází téměř na nejvyšších místech Polomské plošiny Nízkého Jeseníku asi 15 km jihovýchodně od Opavy, obklopena rozsáhlými lesy.
K 1.12.2009 měla obec 1460 obyvatel a jejich počet stále mírně roste.
Pustá Polom má svůj matriční i stavební úřad a na jejím území se v posledních letech velmi rozrostla rodinná zástavba.
Obyvatelům obce slouží nově opravené a rekonstruované objekty základní a mateřské školy, zdravotního střediska, domu zvláštního určení, hasičské zbrojnice a víceúčelového obecního domu.
Výrazně se také zlepšil vzhled obce vybudováním chodníků a parkovišť, které významnou měrou přispěly ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Roku 1238 moravský markrabě Přemysl Otakar I. dává Pustou Polom do zboží benediktinského kláštera Hradisko u Olomouce.
Název Polom upomíná na její vznik na lesní půdě. Ves byla ve druhé polovině 15. století vylidněná a zpustlá, odtud pak přívlastek Pustá. Nově byla osídlena až ve druhé polovině 16. století, ale název Nová Polom, se neujal.
V dokumentech se vyskytuje nejdříve název Polom, pak Pustá Polom nebo Wust Pohlom, ves byla ale vždy česká. O existenci kostela sv. Martina máme jistotu z roku 1276. Kostel v Pusté Polomi představoval církevní správu pro značně široké okolí. Držení kláštera Hradisko zůstala Pustá Polom až do roku 1440. Od tohoto roku vlastnili obec nepravidelně páni z Kravař a Raduně.
V roce 1692 Pustá Polom s tvrzí, dvěma dvory, pivovarem, mlýny a pilou koupil majitel kyjovického panství, Karl Frydrych Kalkreuter za 9 000 zlatých na hotovosti. Kyjovický zámek se stal od roku 1780 sídlem vrchnostenského úřadu.

POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Pustá Polom
WEBOVÁ STRÁNKA
Obec Pustá Polom
www.pustapolom.cz
Adresa

Adresa

Slezská 94
Pustá Polom 747 69

urad@pustapolom.cz
+420 553 666 951


Najdete nás také zde:

ARES
captcha