Obec Jezdkovice
Obecní úřad
Obec Jezdkovice Obecní úřad

Obecní úřad Jezdkovice.
Obec Jezdkovice leží na rozloze 360 ha, asi 12 km od Opavy. V současné době zde žije 228 obyvatel. Obec byla poprvé jako součást klášterního statku Stěbořice připomínána v roce 1250 s označením Jeskendorf. Jde o úhlednou malebnou vesničku, která v polovině 13. století náležela k rozsáhlému zboží velehradského cisterciáckého kláštera.
Jedněmi z nejdůležitějších panovníků byli Mitrovští z Nemyšle. Ti zde nechali v letech 1618 až 1619 postavit pozdně renesanční zámek s okrasnou zahradou. Zámek pak byl v období od roku 1723 do roku 1752 barokně přestavován. První záznamy o zdejší škole pocházejí z roku 1783. Svůj význam má pro vesničku i kaple zasvěcená Kristu Králi, postavená v roce 1927.
V Jezdkovicích, kde bylo světlo poprvé rozsvíceno 13. května 1936, mělo vždy dominantní postavení zemědělství.
Družstvo, které se roku 1952 přetransformovalo na JZD, tu bylo založeno již v prvním poválečném roce.
V první polovině 70. let minulého století byla v obci postavena hasičská zbrojnice a zřízena třída mateřské školy.
Roku 1976 došlo ke sloučení se střediskovou obcí Stěbořice. Pod její správu patřily Jezdkovice až do 1. ledna 1993, kdy se na základě lidového hlasování z roku 1992 opět osamostatnily.
V roce 1998 byla obec plošně plynofikována a o rok později tu byla zahájena výstavba vodovodu.
Nejstarším spolkem v Jezdkovicích je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen již v roce 1895. Jezdkovičtí hasiči se zapojují do různých oborových soutěží a jsou také organizátory řady obecně kulturních společenských akcí.
Mezi ně patří například sraz rodáků, který je v obci pořádán každých deset let. Ve vesnici pracuje také organizace
BRĎO, která se zabývá volnočasovými aktivitami dětí.
Své nezanedbatelné postavení má v posledních letech v Jezdkovicích rovněž společnost zabývající se výrobou jízdních kol.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,  
Štítky:

obec Jezdkovice