Obec Hněvošice

CZKObec Hněvošice

Obecní úřad Hněvošice.
Obec Hněvošice leží v severní části okresu Opava při státní hranici s Polskou republikou - severní hranice katastrálního území je zároveň i hranicí státní. Na jihovýchodě obec sousedí s obcí Kobeřice, na jihu s obcí
Služovice a její částí Vrbka, na západě s obcí Oldřišov. Obec má katastrální výměru 616 ha a žije zde 1026 obyvatel. Významnou archeologickou lokalitou je Hněvošický háj, kde je patrno 5 sypaných mohyl, pocházejících původně z doby bronzové, do nichž byly později vloženy hroby slovanské z období Velkomoravské
říše. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288, kdy byli majiteli Hněvošic bratři Trutvín a Vítek. V držení původně samostatného statku se postupně vystřídala řada majitelů. Za Kyjovců z Lukavce je poprvé v roce 1501
zmíněna existence tvrze. Ta byla zničena při požáru na počátku 18. století a tehdejší majitelé Šarovcové ze Šarova
si zde vybudovali menší barokní zámek. V roce 1920 byla obec připojena k Československé republice a začleněna do okresu Hlučín, od roku 1928 patří, s výjimkou let okupace, k opavskému okresu.
Dopravní vazby zajišťuje silnice 1. třídy I/46, která začíná ve Vyškově a končí v Sudicích na státní hranici s Polskem.
V obci je zřízen hraniční přechod Hněvošice - Sciborzyce Wielkie pro pěší, cyklisty a vozidla do 3, 5 t.
Obec protíná cyklotrasa "PRAJSKÁ CESTA", která začíná v Chlebičově a končí v Bělé s možností napojení na další dvě
trasy, jež se vzájemně křižují. V obci je významnou kulturní památkou farní kostel sv. Petra a Pavla z roku 1730, obnoven v r. 1842 a ohradní zeď, vymezující hranice areálu kostela. Z hlediska architektonických hodnot je taktéž významná budova fary a nepochybně nový kostel Krista Dobrého pastýře, který je stavební dominantou obce, patrnou širokého okolí. Dále se v obci nachází podél hlavní páteřní komunikace čtyři kapličky. Hněvošický háj byl v roce 1969 vyhlášen přírodní rezervací o výměře 67, 71 ha, s přirozenými lesními porosty s prvky karpatské květeny, která se zde nachází v severozápadní hranici svého rozšíření. V tomto území se nachází při západní katastrální hranici Hněvošice Almin kopec, jehož výška je 315 m.n.m..
Na západním okraji obce v Hněvošickém háji je umístěn sportovní areál, který zahrnuje jednak fotbalové hřiště, hernu stolního tenisu a sociální zařízení TJ Sokol Hněvošice, jednak dva tenisové kurty Zemědělského družstva Hněvošice.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,  
Štítky:

obec Hněvošice