Obec Čavisov
Obec Čavisov

Obecní úřad Čavisov.

Čavisov leží západně od Ostravy v lesnaté, harmonicky působící krajině Vítkovské vrchoviny, která je součástí Nízkého Jeseníku. Nadmořská výška se pohybuje mezi 250 m (údolí Porubky) až 380 m (Mezihoří).

Čavisov je součásti okresu Ostrava - město a mikroregionu Matice Slezské. Katastrální území obce hraničí s územím obcí Dolní Lhota, Horní Lhota, Kyjovice, Zbyslavice, Olbramice, Klimkovice, Vřesina a Ostrava - Krásné Pole.
Nejsilnější vazbu má obec na Ostravu vzdálenou 6 km, s kterou ji spojuje tramvajová linka číslo 5 (společná zastávka s obcí Dolní Lhota).
Obec je součástí rekreačního prostoru údolí Porubky a turistickou křižovatkou lázní Klimkovice, vzdálených 2 km.
V roce 2008 byl dokončen vodojem, který tvoří dominantu obce a vyřešil letitý problém obce s vodou. V roce 2008 byla dokončena stavba sportovního zařízení na hřišti v obci.

První zmínka o obci je z roku 1377. Obec tehdy patřila Jindřichovi z Bítova a bratřím, kteří měli dvory v Hrabyni, v Dobroslavicích, Smolkově a Velké Polomi. Roku 1431 postoupili Čavisov velkostatku v Lubojatech. Tas z Bítova prodal však roku 1446 Lubojaty s Čavisovem Kateřině Hřivnáčové z Tvorkova a její syn Zbyněk i s Dolní Lhotkou Donátům z Velké Polomi. Od té doby zůstal při statku velkopolomském, který koupil roku 1702 Jindřich Vilém hrabě Vlček z Dobré Zemice.
V roce 1896 - 1960 patří k Bíloveckému politickému okresu a soudnímu okresu Klimkovickému. V roce 1960 - 2006 k okresu Opavskému. Od roku 2007 k okresu Ostrava - město.
V letech 1960 - 1969 byl spojen s Dolní Lhotou. Od roku 1975 byl součástí střediskové obce Velká Polom. Od roku 1990 je samostatnou obcí.
Počet obyvatel k 31.12.2010 je 510.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,