Obec Bohuslavice
Obecní úřad
Obec Bohuslavice Obecní úřad

Obecní úřad Bohuslavice.
V Obci Bohuslavice žije trvale 1600 obyvatel. Katastr obce má rozlohu 1536 ha. Obec se nachází v severovýchodní
části Hlučínské pahorkatiny, uprostřed mezi městy Ostravou a Opavou nedaleko hranic s Polskem. Ve znaku mají Bohuslavice na Hlučínsku zcela ojedinělý motiv růže. Na modrém poli s vlnovcovým břevnem, které připomíná
rybníky na území obce, jsou umístěny tři růže na počest Nejsvětější Trojice, které je zasvěcen kostel. Archeologické
nálezy na území Bohuslavic dokládají nejstarší důkazy o činnosti lidí na území Moravskoslezského kraje. Nalezený
pěstný klín srdčitého tvaru o velikosti 11x9 cm vyrobený ze silicitů pochází z doby starého paleolitu s odborně
odhadnutým stářím nad 100 tis. let. První písemné zprávy pocházejí z roku 1288. Počátek dějin obce je spjat s mocným rodem pánů z Kravař, kteří v jedné své rodové linii se označovali přídomkem "z Bohuslavic". K rozkvětu obce došlo až na počátku 18. stol. za majitele Jana Baptisty Maxmiliána, svobodného pána ze Zuany, kdy vznikly dva dvory a mnoho poddanských usedlostí. Na základě Vratislavského míru připadla v roce 1742 obec Prusku. V roce 1747 byl dokončen a slavnostně vysvěcen barokní farní kostel Nejsvětější Trojice, který je od té doby výraznou dominantou obce. Obec Bohuslavice byla připojena k Československé republice v r. 1920 o rozloze 1540 ha s 1171 obyvatelem a 209 domy. Po krátké době míru byla od roku 1938 do roku 1945 začleněna s celým Hlučínskem k Německé říši. V roce 1945 se opět stala součásti Československé republiky. V obci je základní a mateřská škola s víceúčelovým hřištěm s umělou trávou, dětským hřištěm a skate parkem, kulturní dům, tři restaurace, penzion, dvě samoobslužné prodejny, večerka, cukrárna, pošta, sportovní areál s hřištěm pro kopanou a víceúčelovým hřištěm pro tenis, nohejbal a další hry. Obec je napojena na síť cyklotras. V obci se nacházejí čtyři chovné rybníky s chovem ryb, z toho dva jsou soukromé a dva obecní. Na hranicích katastru s Dolním Benešovem je kaskáda dalších čtyř chovných rybníků. V obci jsou dva velkoobchody, velkoobchod s květinami a bytovými doplňky KLIA CZ, s.r.o., Jan Hruška - velkoobchod s potravou a příslušenstvím pro kompletní sortiment chovu domácích zvířat.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,