Obec Bohuslavice
Obecní úřad


Obecní úřad Bohuslavice.
V Obci Bohuslavice žije trvale 1600 obyvatel. Katastr obce má rozlohu 1536 ha. Obec se nachází v severovýchodní
části Hlučínské pahorkatiny, uprostřed mezi městy Ostravou a Opavou nedaleko hranic s Polskem. Ve znaku mají Bohuslavice na Hlučínsku zcela ojedinělý motiv růže. Na modrém poli s vlnovcovým břevnem, které připomíná
rybníky na území obce, jsou umístěny tři růže na počest Nejsvětější Trojice, které je zasvěcen kostel. Archeologické
nálezy na území Bohuslavic dokládají nejstarší důkazy o činnosti lidí na území Moravskoslezského kraje. Nalezený
pěstný klín srdčitého tvaru o velikosti 11x9 cm vyrobený ze silicitů pochází z doby starého paleolitu s odborně
odhadnutým stářím nad 100 tis. let. První písemné zprávy pocházejí z roku 1288. Počátek dějin obce je spjat s mocným rodem pánů z Kravař, kteří v jedné své rodové linii se označovali přídomkem "z Bohuslavic". K rozkvětu obce došlo až na počátku 18. stol. za majitele Jana Baptisty Maxmiliána, svobodného pána ze Zuany, kdy vznikly dva dvory a mnoho poddanských usedlostí. Na základě Vratislavského míru připadla v roce 1742 obec Prusku. V roce 1747 byl dokončen a slavnostně vysvěcen barokní farní kostel Nejsvětější Trojice, který je od té doby výraznou dominantou obce. Obec Bohuslavice byla připojena k Československé republice v r. 1920 o rozloze 1540 ha s 1171 obyvatelem a 209 domy. Po krátké době míru byla od roku 1938 do roku 1945 začleněna s celým Hlučínskem k Německé říši. V roce 1945 se opět stala součásti Československé republiky. V obci je základní a mateřská škola s víceúčelovým hřištěm s umělou trávou, dětským hřištěm a skate parkem, kulturní dům, tři restaurace, penzion, dvě samoobslužné prodejny, večerka, cukrárna, pošta, sportovní areál s hřištěm pro kopanou a víceúčelovým hřištěm pro tenis, nohejbal a další hry. Obec je napojena na síť cyklotras. V obci se nacházejí čtyři chovné rybníky s chovem ryb, z toho dva jsou soukromé a dva obecní. Na hranicích katastru s Dolním Benešovem je kaskáda dalších čtyř chovných rybníků. V obci jsou dva velkoobchody, velkoobchod s květinami a bytovými doplňky KLIA CZ, s.r.o., Jan Hruška - velkoobchod s potravou a příslušenstvím pro kompletní sortiment chovu domácích zvířat.

POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Bohuslavice Obecní úřad
WEBOVÁ STRÁNKA
Obec Bohuslavice
www.bohuslavice.eu
Adresa

Adresa

Poštovní 119
Bohuslavice 747 19

info@bohuslavice.eu
+420 553 659 075


Najdete nás také zde:

ARES
captcha