Městys Protivanov


Úřad městyse Protivanov.
První písemná zmínka o obci je z roku
1505, kdy je zmiňována jako majetek
pánu z Boskovic, ale datum její založení
spadá do dřívějších dob středověku, kdy
v zemi proběhla velká kolonizační vlna a to kolem let 1290 až 1310.
Název obce zřejmě souvisí se jménem původního majitele Protivy nebo
Protivana: jednalo se o typickou lesní lánovou ves, založenou lokátorem. Od počátku se její obyvatelé živili zemědělstvím a zpracováváním dřeva, zejména výrobou střešních šindelů.
Pro dějiny Protivanova je významné, že se jednalo o poddanskou ves boskovického
panství. Boskovičtí páni měli tento region včetně Protivanova na starosti do zrušení takzvané patrimonoální správy
v roce 1848, v některých ohledech až do konce první světové války.
Tíživý a pracovně náročný život poddaných lidí byl do značné míry
vyvažován intenzivním náboženským životem. Původně byli v Protivanově i evangelíci (Jednota bratrská), po Bílé Hoře převážila jednoznačně katolická konfese, která se stala dominantním vyznáním místních obyvatel. První zmínka
o protivanovském kostele je z roku 1547,
ale nový, farní kostel je až z roku 1772, kdy jej nechal postavit hrabě Leopold Dietrichstein.
V době před 1. světovou válkou byl Protivanov obcí s bohatým kulturním a společenským životem (například místní odbočka Sokola zde fungovala od roku 1911, které konkurovala místní organizace katolického Orla). Před válečnou katastrofou se obec vyvíjela také po stránce demografické a
hospodářské.
20. století a jeho dva válečné konflikty
určily i ráz života v Protivanově. Obě dvě válečné katastrofy si vybraly v Protivanově daň na lidských životech.
Návrat k demokratickému politickému řádu
v roce 1989 znamenal opět zásadní změny,
zejména zavedením pluralitního
politického systému. Začalo náročné období i po stránce hospodářské, neboť se přikročilo k opomíjeným a dlouho neřešeným problémům obce, v nichž prvořadé bylo vybudování vodovodu a přivaděče plynu. Zajímavé aktivity začala provozovat i místní knihovna, která se snaží v součinnosti s vedením obce o připomínání významných rodáků (J. M. Veselý, A. Kolísek, F. Liška a další) a kulturních i společenských tradic.
Od 10. října 2006 byl obci vrácen
status městyse.

POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Městys Protivanov
WEBOVÁ STRÁNKA
Městys Protivanov
www.protivanov.com
Adresa

Adresa

č. 32
Protivanov 798 48

podatelna@protivanov.com
+420 582 399 135


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha