Obec Stařechovice
Obecní úřad

CZKObec Stařechovice Obecní úřad

Obec Stařechovice, včetně místní části
Služín, se nachází asi 8 km
severozápadně od města Prostějov pod
vrcholem Velkého Kosíře (442 m. n. m)
v blízkosti posledních výběžků Drahanské
vrchoviny. K 28. 8. 2006 měla obec 542
obyvatel.
Velikost katastrálního území je 660 ha.
Blízký vrch Velký Kosíř je významným
krajinným prvkem v okolí Prostějova v
oblasti mírně zvlněné roviny Hané. Má
od západu k východu protáhlý kosovitý
tvar a je ještě výběžkem Drahanské
vrchoviny. Přírodním parkem Velký Kosíř
nás provádí naučná stezka. Většinu
území katastru obce Stařechovice a
katastru obce Služín mimo zastavěné
plochy tvoří hodnotná zemědělská půda
úrodné Hané.
Jediným lesním porostem je v katastru
obce Služín přírodní památka, botanická
lokalita, Brus o rozloze 65 ha, kde se
nacházejí lesní a stepní společenstva.
Severní hranici katastru lemuje lesní
masiv Velkého Kosíře a zámecký park v
Čechách pod Kosířem.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,