Green Waste Services, s.r.o.
Sběr, výkup a recyklace odpadů

Společnost Green Waste Services, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Zaměřujeme se nejen na sběr, výkup či odstranění odpadů, ale zajišťujeme také zpracování, recyklace či úpravy pro jeho další využití. Provozujeme sběrné suroviny, kde vykupujeme veškeré barevné kovy, plast a papír. Provádíme také likvidace nebezpečných odpadů.
Mezi další činnosti, které vykonáváme je čištění ucpaných kanalizací, odstraňování havárií a obnovení průchodnosti kanálů. Obcím a podnikům nabízíme ekologické poradenství, včetně zpracování žádostí pro nakládání s odpady, dodáváme také odpadové nádoby pro třídění jednotlivých surovin.

Odpadové hospodářství, služby:
- sběr, výkup odpadů včetně nebezpečných
- převoz a skladování nebezpečných odpadů
- likvidace, recyklace odpadů
- ekologické poradenství pro podniky a obce
- dodávky odpadových nádob
- skartace podnikových dokumentů termickou cestou
- akreditované vzorkování odpadů a odpadních vod, zajištění laboratorního rozboru a sepsání protokolu
- čištění kanalizací a odstraňování havárií.

Sběrné suroviny, výkup, recyklace:
- vykupujeme: barevné kovy, železo, plasty, papír, odpady s obsahem drahých kovů, CuSn4-10 a cín, odpady na bázi plast a kov
- třídění, zužitkování odpadů.

Naše společnost disponuje vlastní svozovou technikou a využívá moderní technologie k recyklaci a zpracování druhotných surovin. Provozovna se nachází na adrese Tyršova 20, Rovensko pod Troskami.


Katalog firem:    

Práce s odpady a skladování odpadů

,  

Recyklace a likvidace odpadů

,  

Sběr a výkup odpadů

,  
Štítky:

odpadové hospodářství, sběrné suroviny, výkup, sběr odpadů, recyklace, čištění kanalizací, třídění