Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.


Ústav pro hydrodynamiku byl zřízen v 1952 jako Laboratoř pro vodní hospodářství. V současné době je součástí Akademie věd České republiky a jeho výzkum se zaměřuje na mechaniku tekutin, hydrologii, reologii a úpravu vody. Sídlí na adrese Pod Paťankou 30/5, Praha.

Ústav pro hydrodynamiku.

Mechanika tekutin:
- je částí fyziky zabývající se rovnováhou a pohybem tekutin a tekutých soustav za účinku vnějších i vnitřních sil
- úkolem mechaniky tekutin je vysvětlovat jevy a procesy vznikající v tekutinách a tekutých soustavách pomocí fyzikálních zákonů a předpovídat chování tekutin a tekutých soustav v určitých podmínkách
- studium mechaniky tekutin a tekutých soustav je zaměřeno na teoretický a experimentální výzkum proudění suspenzí, pohybu částic a sedimentů v potrubí, v otevřených profilech a nádržích, procesy míchání tekutých soustav...atd.

Reologie:
- se zabývá studiem toku a deformace materiálu
- reologická skupina na ústavu pro hydrodynamiku se zabývá tokovými vlastnostmi zejména polymerních materiálů.

Hydrologie:
- se zabývá zákonitostmi oběhu vody na Zemi. Předmětem hydrologického výzkumu je výskyt vody, její cirkulace, prostorové rozložení, fyzikální a chemické charakteristiky a její vztah k živým organismům.

Úprava vody:
- úprava pitné vody je technologické odvětví, jehož cílem je dosažení takových vlastností, aby byly splněny požadavky na kvalitu vody z hlediska jejího dalšího použití
- skupina úpravy vody se zabývá studiem mechanismů odstraňování problematických příměsí z vody, výskytem a charakterizací mikroplastů v pitné vodě a také vlivem fyzikálně-chemických parametrů a hydrodynamických podmínek na vlastnosti vloček při konvenční úpravě vody.

Aplikační laboratoře.

Knihovna.

Štítky:

Ústav pro hydrodynamiku, výzkum, mechanika tekutin, reologie, hydrologie, úprava vody, Praha

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Ústav pro hydrodynamiku, výzkum, mechanika tekutin, reologie, hydrologie, úprava vody, Praha

Ústav pro hydrodynamiku, výzkum, mechanika tekutin, reologie, hydrologie, úprava vody, Praha
Ústav pro hydrodynamiku Praha, laboratorní výzkum, mechanika tekutin, reologie, hydrologie, úprava vody, laboratoř pro vodní hospodářství, aplikační laboratoře.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
WEBOVÁ STRÁNKA
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
www.ih.cas.cz
Adresa

Adresa

Pod Paťankou 30/5
Praha 160 00

ih@ih.cas.cz
+420 233 109 011


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha