INGREA spol. s r.o.

CZKProjekční činnost Litvínov

Společnost INGREA spol. s r.o. vznikla v roce 2009 a zaměřuje se především na projekční činnost a dodavatelský
inženýring se specializací na průmyslovou, občanskou a bytovou výstavbu včetně dodávky technologických celků. Zajišťujeme komplexní zpracování stavební zakázky od projektové dokumentace po vlastní realizaci stavby. Naším cílem je nabídnout znalosti a rozsáhlé praktické zkušenosti širšímu okruhu zákazníků.

Naše činnost:
- projekční činnost (komplexní vypracování projektové dokumentace od návrhu stavby, přes zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, realizaci staveb, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení).

- inženýrská činnost (odborné a organizační zajištění stavby, jednání se stavebními úřady, zajištění technického a autorského dozoru v průběhu stavby a dodání stavby na klíč).

- realizace a dodavatelský inženýring (zajištění samotné realizace díla a to jak dílčích součástí, tak i komplexních projektů - zemní práce, vybudování inženýrských sítí a komunikací, případné technické dodávky po vlastní stavební práce, vč. zajištění technologických dodávek až po realizaci celého díla).  

- nedestruktivní defektoskopie (videoinspekce a těsnostní zkoušky - bezvýkopová kontrola kanalizace kamerou, kontrola těsnosti potrubí a šachet vodou nebo vzduchem).


Najdete nás v areálu společnosti Fireclay s.r.o., Kopisty za viaduktem par.c.430/8 v Litvínově, část Růžodol.


Katalog firem:    

Ohřevná zařízení, armatury a potrubí

,

Zemní a výkopové práce

,

Inženýrské sítě

,

Projektové práce ve stavebnictví

,

Dopravní stavby

,