Farma Skupeč, s.r.o.

CZKFarma Skupeč, která se nachází v Plzeňském kraji cca. 25 km od Plzně ve směru na Karlovy Vary, se zabývá rostlinou a živočišnou výrobu. Mezi základní rostlinnou výrobu patří pěstování obilí, řepky a máku a živočišná výroba zahrnuje chov drůbeže a žírného skotu. V současné době působíme na výměře cca 500 ha a svojí výměrou zasahujeme do několika katastrů. Zabýváme se především chovem drůbeže, a to chovem kuřic, které se vyskladňují v měsíci dubnu, dále chovem brojlerů a kachen a hus, které lze zakoupit od září do prosince. Současně u nás můžete od začátku prosince zakoupit námi chované kanadské širokoprsé krůty nebo krocany.
Máme zájem na tom, aby chov drůbeže probíhal, co možná nejpřirozenějším způsobem. Drůbež se chová v menších počtech s možností pohybu a denního světla a je krmena směsi z vlastní výroby, jejichž základem je naše obilí ze sklizně na farmě Skupeč.

Naše činnost:
- chov a prodej důbeže (kuřice, brojlery, kachny, husy, krůty, krocani)
- chov a prodej žírného skotu
- rostlinná výroba (obilí, řepka, mák).

V současné době je vlastníkem farmy a pozemků paní JUDr.Marečková Jana, advokátka v Praze. Spojení na farmu je přes pana Karla Grůbra - správce farmy.


Katalog firem:    

Hospodářská zvířata

,  

Luštěniny a olejniny

,  

Obilniny, sláma, píce

,  
Štítky:

chov a prodej drůbeže, rostlinná výroba