Výstavba, opravy a rekonstrukce pozemních komunikací, cyklostezek, chodníků

Součástí prací znojemských Dopravních staveb Smrčka je výstavba a rekonstrukce chodníků, náměstí, cyklostezek, odstavných a parkovacích ploch, příjezdových cest. Provádíme rovněž odvodnění zpevněných ploch, demoliční práce, kompletní dodávky inženýrských sítí, sadové a parkové úpravy.

Budování chodníků, náměstí, příjezdových cest

Dláždění chodníků a náměstí, výstavba příjezdových cest, parkovišť, cyklostezek

Výstavbou a opravami pozemních komunikací se staráme, aby obce a města Jihomoravského kraje byly krásnější. Nejen pokládka zámkové dlažby na chodnících a náměstích, budování zpevněných ploch, příjezdových cest k bytovým i nebytovým objektům, ale také výstavba parkovacích stání, parkovišť, odstavných ploch, cyklostezek, je součástí našich dopravních staveb.

Dopravní stavby Smrčka s.r.o. Znojmo


Stavební, demoliční a sanační práce, úpravy prostranství, vodohospodářské stavby

V rámci stavební činnosti přijímáme zakázky od měst a obcí nejen na výstavbu, opravy a rekonstrukce pozemních komunikací, ale například realizujeme také vodohospodářské stavby, provizorní převedení toku potoka, odkopy, sanační práce, betonáž, dláždění koryt, úpravy prostranství, rozprostření ornice i osetí, sadové úpravy.


PODSTRÁNKY

Dopravní stavby

Dopravní stavby
Výstavba a rekonstrukce pozemních komunikací, silnic, dálnic – Dopravní stavby Smrčka

Výstavba a opravy chodníků, parkovišť

Výstavba a opravy chodníků, parkovišť
Výstavba, opravy a rekonstrukce pozemních komunikací, cyklostezek, chodníků

Zemní a výkopové práce

Zemní a výkopové práce
Zemní a výkopové práce, výkopy základů staveb, inženýrské sítě, terénní úpravy
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
dssmrcka.cz
Adresa

Adresa

17. listopadu 850/25
Znojmo 669 02

smrcka.ales@gmail.com
+420 733 780 391


Najdete nás také zde:

ARES
captcha