Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.
Akred.zkušeb.laboratoř č.1115


Jiřího Potůčka 115, Pardubice 530 09
Ústav stavebního zkušebnictví

Akreditovaná zkušební laboratoř

Práce, služby :
Projekty systému řízení jakosti a kontroly dle ISO 9001/2000 a systému enviromentálního managementu
dle ISO 14001 systém bezpečnosti práce dle OHSAS 18001/1999

Práce a činnosti pro certifikaci systému jakosti firmy dle norem ISO 9001, 14001 a předpisu OHSAS 18001 a výrobkové certifikace dle zák.22/97 Sb.

Technická vstupní, mezioperační a výstupní kontrola

Hodnocení jakosti produkce výroby a metrologické zajištění výroby

Mechanické, fyzikální a chemické zkoušky stavebních hmot, polotovarů, výrobků, konstrukcí a finálních staveb

Zkoušky zemních konstrukcí mechanické, zatěžovací

Návrhy a ověření receptur pro výrobu klasických, speciálních, lehčených betonových směsí a malt

Stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov

Endoskopická ohledání nepřístupných prostor

Průzkumové, technické, technologické a výrobní zajištění speciálních statických sanací

Technické, technologické a zkušební zajištění provádění ekologických skládek tuhých komunálních odpadů

Poradenská, posudková expertní a školící činnost v oblasti
stavebnictví a stavebního zkušebnictví


Metrologie, státní zkušebnictví, posuzování shody výrobků (AO 205):
Cement, beton, stříkaný beton, přírodní hutné a hrubé drcené kamenivo, cihlářské výrobky pálené,
suché maltové směsi, sanační hmoty pro betonové konstrukce, betonové tvárnice pro zdění, nevyztužené
výrobky z pórobetonu (tvárnice, desky), vápenopískové prvky pro svislé konstrukce, desky na bázi dřeva
a dřevního odpadu, vláknocementové prvky, malty z centrálních výroben, lehký beton pro nosné konstrukce,
lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky pro zásypy, lehké betony a výrobky z nich, stavební dílce, obkladové prvky, obrubníky, krajníky, nástupištní
prefabrikáty, silniční dílce, mostní římsy, betonové dlaždice, dlažba z vibrolisovaného betonu, betonová krytina, stožárové patky.

Prováděné měření a zkoušky je dle
platných českých a evropských norem.

Pobočky:
Svitavy tel: 602165275

systém ISO, stavebně technické průzkumy

Akreditovaná zkušební laboratoř...

Produkty
  • zkoušení materiálů, zkušebna strojů a zařízení, zkušebna měřidel, akreditovaná laboratoř


Související články
Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.

Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo

Akciová společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA patří mezi akreditované certifikované orgány, provádějící atestace na různé typy strojů a zařízení. Zkušební laboratoř je schopná po domluvě s klientem provést jakékoliv zkoušky strojních částí i kompletních dílů. Disponuje řadou pracovišť, od zkušebny důlních výztuží přes zkušebnu hydrauliky až po měřící pracoviště. Provádí samozřejmě i mechanické zkoušky, a to tahem i rázem.


Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

COMPUPLAST s.r.o.

Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

Nejmodernější špičkové technologie umožní testování výroby trubiček, hadiček, malých profilků i strun do 3D tiskáren. Volné kapacity této linky jsou našim zákazníkům plně k dispozici. Díky minimálnímu vytížení zmíněné linky nebudete naprosto ničím limitováni a bude vám započítán pouze skutečný čas strávený testováním.


Nedestruktivní zkoušky strojních částí i kompletních strojů

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.

Nedestruktivní zkoušky strojních částí i kompletních strojů

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí jakékoli zkoušky strojních částí i kompletních strojů, hydrauliky a defektoskopie. Rádi vám zašleme seznam všech výrobků, které zkoušíme a pokusíme se vyhovět veškerým požadavkům, od zkoušení defektoskopie ocelových lan přes zkoušky pásových a hřeblových dopravníků až po laboratorní zkoušky hydraulických prvků nebo statické i dynamické měření tlaků, průtoků, prokluzu či síly.


Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s.

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů - pod tímto názvem si jistě hned vybavíte zkušební organizaci, která nezávisle testuje různé stroje a zařízení. Samozřejmě, že se věnuje naplno této činnosti, ale možná vás překvapí informace, že je také sponzorem studentské formule ČZU.


Firemní články
Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. je akreditovaná zkušební laboratoř především se zaměřením na zkoušky betonu

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. je akreditovaná zkušební laboratoř především se zaměřením na zkoušky betonu

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. je akreditovaná zkušební laboratoř. Nabídka jejich služeb se specializuje pro dodavatele staveb nebo dodavatele stavebních prací, hmot, polotovarů a výrobků. Také se zaměřují na služby pro stavebníky, investory, stavební dozorce, projektanty, technology a vývojáře.


Hutnící zkoušky kameniva Pardubice - Měření zhutnění přírodního a drceného kameniva

Hutnící zkoušky kameniva Pardubice - Měření zhutnění přírodního a drceného kameniva

Přímo v terénu provádíme měření zhutnění přírodního a drceného kameniva pro velké i malé stavby - Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice


Zkoušky betonu, měření zhutnění zemních konstrukcí, hutnící zkoušky

Zkoušky betonu, měření zhutnění zemních konstrukcí, hutnící zkoušky

Naše akreditovaná zkušební laboratoř zajišťuje zkoušky betonu, hutnící zkoušky a to především při měření zhutnění zemních konstrukcí.


Stavebně technický průzkum stavebních konstrukcí, Pardubice, Hradec Králové, Svitavy

Stavebně technický průzkum stavebních konstrukcí, Pardubice, Hradec Králové, Svitavy

Provádíme technický průzkum stavebních konstrukcí - měření a zkoušky odpovídají všem českým, evropským i mezinárodním normám - Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice


Zkoušky betonu a zemních konstrukcí - ÚSZ

Zkoušky betonu a zemních konstrukcí - ÚSZ

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. nabízí měření dle technických norem pomocí metrologicky ověřené zkušební a měřící techniky.


Zkoušky betonu, betonových tvárnic, stříkaného betonu

Zkoušky betonu, betonových tvárnic, stříkaného betonu

Provádíme posuzování shody betonových tvárnic a dlaždic, betonové krytiny a dalších výrobků - Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice


Zatěžovací zkoušky zemních konstrukcí a násypů -  metody mechanické a radiační

Zatěžovací zkoušky zemních konstrukcí a násypů - metody mechanické a radiační

Pro vaši stavbu si zajistěte špičkové zkoušky zemních konstrukcí a násypů - Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice


Hutnící zkoušky, zhutnění násypů, Pardubice, Hradec Králové

Hutnící zkoušky, zhutnění násypů, Pardubice, Hradec Králové

Zkoušky jsou potřebné při stavbě a přestavbě komunikací, při výstavbě hrází, hracích ploch a sportovišť.


Zkoušky hutnění | Pardubice

Zkoušky hutnění | Pardubice

Zkoušky hutnění jsou nenáročné na čas a jsou důležitou součástí při stavebních pracích. Zkoušky hutnění provádíme nejen v Pardubicích. Jako stavební či investorská firma sháníte, kdo vám nejlépe a kvalitně provede zkoušky hutnění? Potřebujete znát nejdůležitější výhody zkoušek? Nevíte na koho se obrátit? My jako specialisté v Ústavu stavebního zkušebnictví s.r.o. vám budeme rádi nápomocní. Zkoušky hutnění se provádí na principu zátěžových zkoušek pomocí zatěžovací desky. Vše je provedeno pomocí metrologicky ověřené zkušební a měřící techniky. Měření je zajištěno podle českých a mezinárodních technických norem. Výhody zkoušky hutnění: Jednoduše se dá provést i na těžko dostupných místech Zkouška je velice rychlá Výsledek se dozvíte hned Snadná manipulace s měřícím zařízením Svěřte své požadavky na zkoušky do rukou odborníků. Naše akreditovaná laboratoř v Pardubicích vám poskytne potřebné zázemí.


Zkoušky stavebních materiálů Pardubice

Zkoušky stavebních materiálů Pardubice

Zkoušky stavebních materiálů zajišťujeme dle českých, evropských a mezinárodních technických norem. Na naši laboratoř v Pardubicích se můžete spolehnout. Jsme jedničkou v oboru zkušební a měřící techniky. Základním zaměřením laboratoře jsou zkoušky betonu a měření zhutnění zemních konstrukcí. Naše laboratoř je zkušebna stavebních hmot, především betonu, v polní sekci jsou nejrozšířenějšími především hutnící zkoušky zemních konstrukcí. Zkoušky a měření provádíme v sekci laboratorního a polního zkušebnictví stavebních hmot, polotovarů, výrobků, konstrukcí a dále se zaměřujeme na měření hluku, teploty a tloušťky nátěrů. Garantujeme mnohaletou tradici akreditací Českým institutem pro akreditaci a spokojeností našich zákazníků.


Ústav stavebního zkušebnictví Pardubice

Ústav stavebního zkušebnictví Pardubice

Ústav stavebního zkušebnictví v Pardubicích provádí mechanické, fyzikální a chemické zkoušky stavebních materiálů. Dále ve stavebnictví zajišťujeme řízení jakosti a výstupní kontroly. Zajistíme pro realizaci systému jakosti kompletní poradenskou činnost. Služby Ústavu stavebního zkušebnictví: - zkoušky zemních konstrukcí - stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov - endoskopická ohledání nepřístupných prostor - průzkumové, technické, technologické a výrobní zajištění speciálních statických sanací - technické, technologické a zkušební zajištění provádění ekologických skládek tuhých komunálních odpadů - návrhy a ověření receptur pro výrobu klasických, speciálních, lehčených betonových směsí a malt - poradenská, posudková expertní a školící činnost v oblasti stavebnictví a stavebního zkušebnictví Pro ty co potřebují přesné údaje o stavebních hmotách, polotovarech, výrobcích, konstrukcích a finálních stavbách.


Zkoušky zemin pro zemní konstrukce, Pardubice, Hradec Králové, Svitavy

Zkoušky zemin pro zemní konstrukce, Pardubice, Hradec Králové, Svitavy

Případů, kdy se zřítila stavba kvůli špatnému podloží, neustále přibývá. Zabraňte katastrofě i milionovým škodám, obraťte se na Ústav stavebního zkušebnictví v Pardubicích a Svitavách. Jsme akreditovaná zkušební laboratoř a mimo jiné provádíme zkoušky zemin. Zkouška zemin je žádoucí právě při plánování stavby a zemních konstrukcí. Ústav stavebního zkušebnictví nabízí akreditované zkoušky zemních konstrukcí a násypů pomocí: - Mechanická metoda - Radiační metoda - Zatěžovací zkoušky Tyto zkoušky provádí naši technici přímo v terénu. Akreditaci zkoušek a měření nám udělil Český inputu pro akreditaci. Naše služby nejenom v oblasti zemních zkoušek ocení zejména: - Dodavatelé staveb či stavebních prací - Stavebníci - Investoři - Projektanti - Technologové - A další Veškerá námi prováděná měření a zkoušky odpovídají veškerým českým, evropským i mezinárodním technickým normám. Využíváme jen kvalitní a spolehlivou zkušební a měřící techniku. Díky kvalitě námi prováděných prací a profesionálnímu přístupu, jsme si získali mnoho věrných zákazníků, kteří jsou s našimi službami spokojení a rádi je využívají opakovaně. Ústav stavebního zkušebnictví oficiálně funguje jako akreditovaná zkušební laboratoř od roku 1996, navázala však na dlouholetou činnost OŘKJ.


Beton, zkoušky čerstvého betonu, Pardubice, Hradec Králové

Beton, zkoušky čerstvého betonu, Pardubice, Hradec Králové

Beton je nedílnou součástí každé větší i menší stavby. Dnes už se s ním dají vytvářet malé zázraky, například je možné pořídit si samočistící, či grafický beton, kam si můžete nechat vtisknout oblíbenou fotografii nebo obrázkový motiv. O tento potřebný stavební materiál je ale také potřeba pečovat, a to hned po jeho vyrobení. Naše společnost nabízí zkoušky čerstvého betonu. Ten se testuje v určitém čase a za určitých podmínek, měří se jeho například konzistence sednutím kužele, zkouší se i jeho provzdušnění. Nabízíme měření podle moderních technologických norem a to za pomocí zkušební techniky, která je metrologicky prověřená. Zabýváme se posuzováním shody betonových tvárnic a dlaždic, betonové krytiny a dalších výrobků. Naše služby jsou vhodné pro stavební a dodavatelské firmy, projektanty, investory a vývojáře. Kromě toho zajišťujeme i následující servis: - technické vstupní, výstupní a mezioperační kontroly - tepelně technické posouzení staveb a konstrukcí - zkoušky zemních konstrukcí a násypů - posudková a školící činnost - znalecké posudky v oblasti stavebnictví -mechanické, fyzikální a chemické zkoušky stavebních materiálů - zatěžovací zkoušky zemních konstrukcí Pokud pro beton a jeho kontrolní zkoušky hledáte ověřenou firmu s mnoha lety zkušeností, pak je tu právě pro vás společnost Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o., sídlíme v Pardubicích.


Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001/2001

Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001/2001

Jak jinak prokázat, že jste opravdu spolehlivá firma a že svou práci děláte skvěle, než získáním certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001/2001? Naše akreditovaná zkušební laboratoř nabízí přípravu k této certifikaci i tepelně technická posouzení konstrukcí a staveb. Dnes je třeba dát konkurenci jasně najevo, že patříte k těm nejlepším. Zajistíme pro vás služby jako: - výrobková certifikace - hodnocení jakosti produkce výroby - mechanické, fyzikální a chemické zkoušky stavebních hmot, polotovarů, výrobků, konstrukcí a finálních staveb - zkoušky zemních konstrukcí a násypů - endoskopické ohledání nepřístupných prostor - statická sanace a s mnoho dalšího Aby vás konkurence i zákazníci brali vážně, je třeba jim dokázat, že skutečně patříte ke špičce. Pomůžeme vám zdokonalit vaši firmu a blýsknout se před ostatními. Jsme to nejlepší, co vaši firmu může potkat. Neusínejte na vavřínech a chtějte se neustále zlepšovat. Naši profesionální pracovníci vás s radostí dovedou k úspěšnému získání nejrůznějších certifikátů. Nebojte se investovat čas a peníze do růstu svojí firmy. Obojí se vám díky získaným certifikátům systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001/2001 mnohonásobně vrátí


Stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov

Stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. nabízí měření dle technických norem pomocí metrologicky ověřené zkušební a měřící techniky. Především stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov. Zkoušky konstrukcí a budov provádíme mechanické a zatěžovací. Stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov jsou garantovány odbornou úrovní a naší mnohaletou tradicí. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte nebo přímo navštivte Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Budeme velice rádi, když budete patřit mezi další naše spokojené zákazníky.