Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.
Akred.zkušeb.laboratoř č.1115
Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Akred.zkušeb.laboratoř č.1115

Ústav stavebního zkušebnictví

Akreditovaná zkušební laboratoř

Práce, služby :
Projekty systému řízení jakosti a kontroly dle ISO 9001/2000 a systému enviromentálního managementu
dle ISO 14001 systém bezpečnosti práce dle OHSAS 18001/1999

Práce a činnosti pro certifikaci systému jakosti firmy dle norem ISO 9001, 14001 a předpisu OHSAS 18001 a výrobkové certifikace dle zák.22/97 Sb.

Technická vstupní, mezioperační a výstupní kontrola

Hodnocení jakosti produkce výroby a metrologické zajištění výroby

Mechanické, fyzikální a chemické zkoušky stavebních hmot, polotovarů, výrobků, konstrukcí a finálních staveb

Zkoušky zemních konstrukcí mechanické, zatěžovací

Návrhy a ověření receptur pro výrobu klasických, speciálních, lehčených betonových směsí a malt

Stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov

Endoskopická ohledání nepřístupných prostor

Průzkumové, technické, technologické a výrobní zajištění speciálních statických sanací

Technické, technologické a zkušební zajištění provádění ekologických skládek tuhých komunálních odpadů

Poradenská, posudková expertní a školící činnost v oblasti
stavebnictví a stavebního zkušebnictví


Metrologie, státní zkušebnictví, posuzování shody výrobků (AO 205):
Cement, beton, stříkaný beton, přírodní hutné a hrubé drcené kamenivo, cihlářské výrobky pálené,
suché maltové směsi, sanační hmoty pro betonové konstrukce, betonové tvárnice pro zdění, nevyztužené
výrobky z pórobetonu (tvárnice, desky), vápenopískové prvky pro svislé konstrukce, desky na bázi dřeva
a dřevního odpadu, vláknocementové prvky, malty z centrálních výroben, lehký beton pro nosné konstrukce,
lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky pro zásypy, lehké betony a výrobky z nich, stavební dílce, obkladové prvky, obrubníky, krajníky, nástupištní
prefabrikáty, silniční dílce, mostní římsy, betonové dlaždice, dlažba z vibrolisovaného betonu, betonová krytina, stožárové patky.

Prováděné měření a zkoušky je dle
platných českých a evropských norem.

Pobočky:
Svitavy tel: 602165275

systém ISO, stavebně technické průzkumy

Akreditovaná zkušební laboratoř...


Katalog firem:    Zkušebny,  
Štítky: projekty systému řízení, jakosti zkoušky betonu, zkoušky hutnění, průzkumy systému ISO Pardubice