Zkoušení, certifikace strojů a zvláštních vozidel, měření hluku Praha

Státní zkušebna strojů a.s.

Zkoušení, certifikace strojů a zvláštních vozidel, měření hluku Praha

Státní zkušebna strojů a.s.

CZKMěření akustického výkonu

Státní zkušebna strojů a.s. a koronavirus - aktuální informace pro klienty v období nouzového stavu:

Státní zkušebna strojů a.s. je v současné době v plném provozu k dispozici našim zákazníkům.

Respektujeme nařízení vlády, ale naši činnost to neomezuje.
K řešení poptávek jsou k dispozici zkušební technici, na které jste zvyklí, popř. nás s poptávkou můžete kontaktovat na: E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.
předseda představenstva


Státní zkušebna strojů a.s.
Technická zkušebna Praha
Testing Laboratory of Machines

Autorizovaná osoba AO 255
Notifikovaná osoba NB 1016
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1054
Akreditovaný certifikační orgán č. 3062

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem dopravy ČR k provádění zkoušek a vydávání technických podkladů pro schvalování technické způsobilosti zvláštních vozidel a homologaci traktorů.

Poskytované služby jsou určeny výrobcům,
dovozcům a distributorům, zejména
strojírenských výrobků jako jsou:
- zemědělské stroje a zařízení
- potravinářské stroje a zařízení
- lesnické a dřevoobráběcí stroje
- traktory
- traktorové návěsy a přívěsy
- zahradní mechanizace
- stroje pro zemní práce
- stroje pro stavbu a údržbu vozovek
- stroje pro stavebnictví, silniční a zemní práce
- komunální stroje a zařízení
- zdvihací a manipulační stroje a zařízení
- elektrické pracovní stroje, elektrospotřebiče
a nářadí
- ochranné konstrukce a bezpečnostní kabiny
traktorů a pracovních mobilních strojů

Poskytované služby:
- zkoušení a certifikace
- služby notifikované osoby NB 1016 (AO 255)
- služby pověřené zkušebny Ministerstvem dopravy ČR:
- pro zkoušky a technické podklady nezbytné
- pro schválení technické způsobilosti zvláštních
vozidel pro provoz na pozemních komunikacích
- pro homologace traktoru dle
směrnice EHS/ES předpisů EHK-OSN
- zkoušky traktorů a ochranných konstrukcí
v mezinárodním certifikačním systému OECD
- měření elektromagnetické kompatibility (EMC)
- měření elektrických veličin strojů a zařízení
k ověření z hlediska bezpečného používání
- měření v oblasti stavební akustiky, zvuková
izolace stavebních konstrukcí a v budovách
- měření hluku a vibrací v pracovním prostředí
- zkušební a testovací dráha
- zkušební a testovací polygon

Provádíme jak jednotlivé zkoušky
(vhodné při vývoji a konstrukci nových výrobků)
pro ověření dílčích vlastností výrobků,
tak komplexní činnosti potřebné k posouzení
shody výrobku s nařízením vlády či schválení
technické způsobilosti vozidla.

Další služby:
- poradenství při posuzování bezpečného
provozu strojů a zařízení
- poradenství a konzultace k problematice
využívání technických norem a předpisů
- úřední výkony a služby spojené se zkoušením,
posuzováním shody a certifikací strojů,
vozidel a strojních zařízení pro zemědělství,
lesnictví, potravinářský průmysl, těžební průmysl
stavebnictví a komunální služby
- testování manipulační techniky
- testování strojů pro těžbu
- testování zemních strojů
- schvalování zemních strojů
- ochranné konstrukce ROPS & FOPS & OPS

Výrobní linky:
Certifikace strojních zařízení
Certifikace výrobních zařízení
Certifikace výrobních linek
Certifikace balících strojů.

Stavební stroje:
- Spider ILD02
- Krone
- Komatsu hm 300 dumper
- claas jaguar 980 bruder
- Weidemann


Katalog firem:    

Certifikace a homologace

,  

Zkušebny

,  
Štítky:

zemědělské stroje, zkušebna, certifikace, certifikáty, homologace, zkoušky strojů, měření hluku