TEPVOS, spol. s r.o.
Zákaznické centrum TEPVOS

Městská společnost TEPVOS zajišťuje správu služeb pro občany a návštěvníky města v těchto oblastech. Rekereační služby, Komunální služby, Vodohospodářské služby a Energetické služby.

Cílem úseku Rekreační služby je správa městského rekreačního a sportovního zařízení. Celoroční, pravidelné a kvalitní poskytování rekreačního a sportovního vyžití pro obyvatele a návštěvníky města. Provozování Krytého plaveckého bazénu, Plavecké školy a kurzů plavání, Aquaparku, Sauny, sportovního Centra RIO, Zimního stadionu a Skateparku.

Cílem úseku Komunální služby je správná péče o městskou zeleň a plochy ve městě. Celoroční, pravidelná a kvalitní údržba komunikací. Správa hřbitovů a servis veřejného osvětlení. Provoz stanoviště mobilních kontejnerů na odpad.

Hlavním předmětem činnosti divize Vodohospodářské služby je dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Na vodovody pro veřejnou potřebu provozované městskou společností TEPVOS je celkem napojeno cca 14 865 obyvatel, na kanalizaci pro veřejnou potřebu je napojeno celkem cca 14 244, z toho pak na čistírnu odpadních vod cca 12 664 obyvatel. Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK.

Divize Energetické služby zajišťuje dodávky tepla a teplé vody v lokalitě Ústí nad Orlicí systémem zásobování teplem (SZT), provozem domovních kotelen, kogeneračních jednotek a solárních elektráren. Zároveň udržování cen tepla na nejnižší možné úrovni.


Slogan: Služby pro naše město
Katalog firem:    Aquaparky, bazény a koupaliště,  Kempy a rekreační tábořiště,  Sportovní haly a tělocvičny,  Sportovní kluby a hřiště,  Zařízení pro sport, turistiku a rekreaci,  
Štítky: aquapark, sauna, krytý plavecký bazén, zimní stadion, plavecká škola