Krytý plavecký bazén Ústí nad Orlicí - technologie slané vody bez klasického chlórování

TEPVOS, spol. s r.o.

Krytý plavecký bazén Ústí nad Orlicí - technologie slané vody bez klasického chlórování

TEPVOS, spol. s r.o.

CZKZákaznické centrum TEPVOS

Městská společnost TEPVOS zajišťuje správu služeb pro občany a návštěvníky města v těchto oblastech. Rekreační služby, Komunální služby, Vodohospodářské služby a Energetické služby.

Cílem úseku Rekreační služby je správa městského rekreačního a sportovního zařízení. Celoroční, pravidelné a kvalitní poskytování rekreačního a sportovního vyžití pro obyvatele a návštěvníky města. Provozování Krytého plaveckého bazénu, Plavecké školy a kurzů plavání, Aquaparku, Sauny, sportovního Centra RIO, Zimního stadionu a Skateparku.

Cílem úseku Komunální služby je správná péče o městskou zeleň a plochy ve městě. Celoroční, pravidelná a kvalitní údržba komunikací. Správa hřbitovů a servis veřejného osvětlení. Provoz stanoviště mobilních kontejnerů na odpad.

Hlavním předmětem činnosti divize Vodohospodářské služby je dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Na vodovody pro veřejnou potřebu provozované městskou společností TEPVOS je celkem napojeno cca 14 865 obyvatel, na kanalizaci pro veřejnou potřebu je napojeno celkem cca 14 244, z toho pak na čistírnu odpadních vod cca 12 664 obyvatel. Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK.

Divize Energetické služby zajišťuje dodávky tepla a teplé vody v lokalitě Ústí nad Orlicí systémem zásobování teplem (SZT), provozem domovních kotelen, kogeneračních jednotek a solárních elektráren. Zároveň udržování cen tepla na nejnižší možné úrovni.


Slogan:

Služby pro naše město


Katalog firem:    

Aquaparky, bazény a koupaliště

,  

Komunální technika

,  

Práce s odpady a skladování odpadů

,  

Sportovní a rekreační služby

,  

Sportovní kluby a hřiště

,  

Teplárenství

,  

Vodárenství

,  
Štítky:

aquapark, sauna, krytý plavecký bazén, zimní stadion, plavecká škola