SMS mobilní jízdenka uhradí jízdné přímo z vašeho telefonu

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Městská hromadná doprava

SMS mobilní jízdenka uhradí jízdné přímo z vašeho telefonu

Městská karta k přepravě i společenskému a kulturnímu životu v Hradci Králové

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (DPmHK, a.s.) provozuje městskou hromadnou dopravu ve městě a dalších připojených obcí - Běleč nad Orlicí, Divec, Charbuzice, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky a Vysoká nad Labem. DPmHK je rovněž majitelem městské elektronické karty, která slouží nejen k přepravě MHD, ale také jako čtenářský průkaz, k vstupu na koupaliště a wellness Flošna, do Městských lázní. Funkce městské karty i nadále rozšiřovat.

Městská karta od DPmHK

Městská karta ke vstupu do Aquacentra, Studijní a vědecké knihovny, přepravě MHD

Městskou kartu od DPmHK lze využívat k přepravě MHD, funkce městské karty není závislá na časové jízdence. Dále může držitel městské karty použít ke vstupu na koupaliště i do wellnes studia Flošna, do Městkých lázní - Aquacentra a Plaveckého bazénu 50 m, jako čtenářský průkaz do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, k identifikaci čtenáře do Knihovny města Hradce Králové.

Městská karta od DPmHK


Úhrada jízdného, vstupů na sportovní a společenské akce městskou kartou

Městská karta bude v krátkém čase sloužit také k úhradě parkovného, vstupného na společenské, kulturní a sportovní akce, vstupu do skládkových areálů Technických služeb apod. Městskou kartou uhradíte jízdné v rámci integrovaného dopravního systému za účasti dalších dopravců v regionu. Využívejte komfort bezkontaktní čipové, elektronické městské karty k přepravě i společenskému a kulturnímu životu v Hradci Králové.

Městská karta k úhradě jízdného, vstupů na sportovní a společenské akce


PODSTRÁNKY

Mobilní jízdenka

Mobilní jízdenka
Mobilní jízdenka u Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.

Městská karta

Městská karta
Městská karta k přepravě i společenskému a kulturnímu životu v Hradci Králové

Autoškola

Autoškola
Autoškola DPmHK s rozsáhlým vozovým parkem pro všechny řidičské skupiny
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Městská hromadná doprava
WEBOVÁ STRÁNKA
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
www.dpmhk.cz
Adresa

Adresa

Pouchovská 153/52
Hradec Králové 500 03

info@dpmhk.cz
+420 495 089 111


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha