Dopravní a sportovní stavby, zemní práce Královéhradecký kraj

REKOM Nový Bydžov, a.s. Stavební činnost Hradec Králové

Dopravní a sportovní stavby, zemní práce Královéhradecký kraj

Kvalitní beton na každou stavbu od Betonárny Barchůvek u Nového Bydžova

Stavební firma REKOM Nový Bydžov a.s., která se specializuje na výstavbu a rekonstrukce pozemních komunikací, disponuje vlastní Betonárnou Barchůvek, kde vyrábíme kvalitní betony typu C dle standardu ČSN EN 206-1. Využíváme domíchávače betonových směsí, které dopravujeme na místo určení dle požadavků investora.

Moderní Betonárka Barchůvek u Nového Bydžova

Výroba betonových směsí v domíchávači a doprava na stavbu

Původní betonárnu jsme modernizovali a přestavěli na výrobu transportbetonu. Betonárka Barchůvek u Nového Bydžova je betonárnou typu 20.1 - TU s hodinovým výkonem 12,5 m³ čerstvého betonu. Zajišťujeme sezónní poloautomatický provoz a vyrobenou betonovou směs vysoké kvality dopravujeme na stavby podle požadavků investorů.

Výroba transportbetonu v domíchávači


Výroba čerstvého betonu za příznivé ceny viz ceník rekomnb.cz

V Betonárce Barchůvek u Nového Bydžova vyrábíme betony vysoké kvality typu C dle normy ČSN EN 206-1. Navíc využíváme mobilního domíchávače betononových směsí s obsahem 7m3 a můžeme čerstvý beton použít na kterékoliv stavbě. S cenami betonu se můžete seznámit na webu rekomnb.cz. Naše betonárka je registrována i na www.betonserver.cz

Betonárka Barchůvek u Nového Bydžova


PODSTRÁNKY

Betonárna

Betonárna
Kvalitní beton na každou stavbu od Betonárny Barchůvek u Nového Bydžova

Frézování povrchů pozemních komunikací

Frézování povrchů pozemních komunikací
Frézování živičných povrchů, výstavba, opravy a rekonstrukce pozemních komunikací

Zemní práce, dopravní a sportovní stavby

Zemní práce, dopravní a sportovní stavby
Dopravní a sportovní stavby, zemní práce Královéhradecký kraj
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA REKOM Nový Bydžov, a.s. Stavební činnost Hradec Králové
WEBOVÁ STRÁNKA
REKOM Nový Bydžov, a.s.
rekomnb.cz
Adresa

Adresa

Barchůvek 2
Měník 504 01

perina@rekomnb.cz
+420 737 269 582


Najdete nás také zde:

ARES
captcha