Česká společnost pro jakost, z.s.

CZKKomplexní služby v oblasti systémů managementu

Jsme spolek sdružující široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu.

Našim členům, ale i dalším zákazníkům poskytujeme komplexní služby (vzdělávání, certifikace, odborné publikace) v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality.

Specializujeme se na personální certifikace a certifikace systémů managementu a produktů a také vzdělávání v oblasti automobilového průmyslu, systémů kvality, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, potravin, lesnictví a zemědělství, informačních a komunikačních technologií a také v oblasti veřejné správy.

Vydáváme komentovaná vydání českých technických norem. Jsme výhradním překladatelem, vydavatelem a distributorem odborných příruček a publikací VDA, AIAG, EFQM pro Českou a Slovenskou republiku.

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Poskytuje spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní český výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů.

Značku CZECH MADE mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně absolvují vícekriteriální hodnocení zaměřené na šetření všech zainteresovaných stran. Hodnocení vykonává zkušená komise složená z expertů a odborníků.

Svým postavením, zkušenostmi, tradicí a dlouholetou spoluprací se zahraničními a národními organizacemi jsme jedineční.


Katalog firem:    

Certifikace a homologace

,

Kurzy pro firmy

,
Štítky:

certifikace, vzdělávání