Akademie múzických umění v Praze

CZKČinohra

Akademie múzických umění v Praze je největší umělecká vysoká škola v České republice a byla založena prezidentským zřizovacím dekretem bezprostředně po konci druhé světové války. Během sedmi desítek let se zasloužila o výchovu desítek významných osobností známých po celém světě. AMU se skládá ze tří fakult - Filmové a televizní fakulty (FAMU), Hudební a taneční fakulty (HAMU) a Divadelní fakulty (DAMU), kde studenti mohou studovat vybrané obory ve stupni bakalářském, magisterském i doktorském. Sídlíme na adrese Malostranské náměstí 259/12, Praha.

Akademie múzických umění:
- bakalářské studijní obory
- magisterské studijní obory
- magisterské studijní obory - navazující studium
- doktorské studium.

Divadelní fakulta, DAMU:
- Katedra činoherního divadla
- Katedra alternativního a loutkového divadla
- Katedra scénografie
- Katedra produkce
- Katedra výchovné dramatiky
- Katedra autorské tvorby a pedagogiky
- Katedra teorie a kritiky.

Filmová a televizní fakulta, FAMU:
- jedna z nejstarších filmových škol v Evropě
- Katedra režie (KR)
- Katedra dokumentární tvorby (KDT)
- Katedra kamery (KK)
- Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD)
- Katedra animované tvorby (KAT)
- Katedra zvukové tvorby (KZT)
- Katedra střihové skladby (KSS),
- Katedra produkce (KP)
- Centrum audiovizuálních studií (CAS)
- Katedra fotografie (KF) a FAMU International (FI).

Hudební a taneční fakulta, HAMU:
- Katedra bicích nástrojů
- Katedra dechových nástrojů
- Katedra dirigování
- Katedra hudební produkce
- Katedra hudební teorie
- Katedra jazzové hudby
- Katedra klávesových nástrojů
- Katedra nonverbálního divadla
- Katedra skladby
- Katedra strunných nástrojů
- Katedra tance
- Katedra zpěvu a operní režie
- Katedra zvukové tvorby.

Další činnosti:
- Divadlo Disk
- Divadlo Inspirace.


Katalog firem:    

Divadla a opery

,

Vysoké a vyšší odborné školy

,
Štítky:

Akademie múzických umění, DAMU, FAMU, HAMU, Praha, scénografie, produkce, Praha, hudby, režie