Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Střední hotelovka Opava

CZKMaturitní obory

Maturitní obory

Maturitní obory Hotelnictví, Cestovní ruch a Podnikání na střední škole v Opavě

Učební obory

Učební obory

Tříleté učební obory s výučním listem v oblasti gastronomie a služeb

Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví


Střední škola hotelnictví Opava

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. je v současnosti největší multioborovou školou v regionu. Nabízí čtyřleté středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory zakončené výučním listem, dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů a tříleté vyšší odborné vzdělávání, které je zakončeno získáním titulu DiS.

Čtyřleté středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou v oborech:

65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na:
1. Moderní gastronomie a zdravý životní styl - se zaměřuje na nové trendy a poznatky v gastronomii a v oblasti zdravého životního stylu - racionální výživa, předcházení civilizačním chorobám, souvislost mezi duševním a fyzickým zdravím.
2. Management ve službách - je zaměřen na moderní řízení hotelu a gastronomických zařízení a na doplňkové služby v hotelu orientované na zdravý životní styl. Absolventi ovládají základy ekonomických oborů, odborné předměty gastronomie a dva cizí jazyky. V rámci učební praxe získají praktické dovednosti v hotelových a stravovacích zařízeních.

65-42-M/02 Cestovní ruch - připravuje středoškolsky vzdělané odborníky pro oblast cestovního ruchu. Při studiu je kladen důraz na ekonomické obory, odborné předměty cestovního ruchu a znalost tří cizích jazyků. Učební praxe je zaměřena na činnosti nezbytné pro práci v cestovních agenturách, infocentrech apod. Praktická maturitní zkouška má podobu zahraničního zájezdu.

Nedílnou součástí studia je i odborná praxe, kterou žáci absolvují nejen v tuzemských, ale i v zahraničních hotelových zařízeních (např. Německo, Švýcarsko, Korsika, Kypr a další). Škola nabízí žákům také řadu odborných kurzů a seminářů jako např. barmanské, freestylové, baristické, sommeliérské a kurzy carvingu.

Tříleté učební obory zakončené výučním listem:

Škola zajišťuje žákům tříletých učebních oborů komplexní přípravu, tj. teoretické i praktické vyučování v režimu týden teorie, týden odborný výcvik. Úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky získají absolventi střední odborné vzdělání pro výkon povolání ve zvoleném oboru. Uplatní se v podnikatelských subjektech v pozici zaměstnance i podnikatele.
29-54-H/01 Cukrář
29-51-H/01 Výrobce potravin - stipendia poskytuje společnost Mondelez Biscuit
65-51-H/01 Kuchař - číšník - zaměření Kuchař, Číšník nebo Kuchař - číšník
69-51-H/01 Kadeřník
29-53-H/01 Pekař - stipendia poskytuje KÚ MSK
66-51-H/01 Prodavač
29-56-H/01 Řezník - uzenář - stipendia poskytuje KÚ MSK
Praktickou výuku absolvují žáci na odloučených pracovištích, kterou jsou vlastními zařízeními školy - restaurace a cukrárna TERASA, školní jídelna Domova mládeže, Schinzelův dům, Matiční dům nebo na pracovištích sociálních partnerů, jako jsou Mondelez CR Biscuit Production, Pekařství - cukrářství Knappe, hypermarket Globus Opava, BIVOJ a.s. atd.

Dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů:

64-41-L/51 Podnikání - vytváří rozšířením ekonomických a právních znalostí studentů předpoklady k získání maturitního vysvědčení. Žáci se zapojují do projektů Junior Achievement, o.p.s. a v rámci studentské společnosti mají možnost získat mezinárodně platný Certifikát podnikatelských dovedností - ESP.

Tříleté vyšší odborné vzdělávání zakončené získáním titulu DiS. :

65-42-N/04 Řízení hotelového provozu
65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky
65-42-N/04 Řízení hotelového provozu - kombinovaná forma
65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky - kombinovaná forma


Slogan:

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA


Katalog firem:    

Střední školy a odborná učiliště

,  

Vysoké a vyšší odborné školy

,  
Štítky:

Hotelová a odborná škola, hotelovka, učiliště, učební obory, kuchař, číšník, pekař, řezník, Opava