Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Střední hotelovka Opava


Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. je v současnosti největší multioborovou školou v regionu. Nabízí čtyřleté středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory zakončené výučním listem, dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů a tříleté vyšší odborné vzdělávání, které je zakončeno získáním titulu DiS.

Čtyřleté středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou v oborech:

65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na:
1. Moderní gastronomie a zdravý životní styl - se zaměřuje na nové trendy a poznatky v gastronomii a v oblasti zdravého životního stylu - racionální výživa, předcházení civilizačním chorobám, souvislost mezi duševním a fyzickým zdravím.
2. Management ve službách - je zaměřen na moderní řízení hotelu a gastronomických zařízení a na doplňkové služby v hotelu orientované na zdravý životní styl. Absolventi ovládají základy ekonomických oborů, odborné předměty gastronomie a dva cizí jazyky. V rámci učební praxe získají praktické dovednosti v hotelových a stravovacích zařízeních.

65-42-M/02 Cestovní ruch - připravuje středoškolsky vzdělané odborníky pro oblast cestovního ruchu. Při studiu je kladen důraz na ekonomické obory, odborné předměty cestovního ruchu a znalost tří cizích jazyků. Učební praxe je zaměřena na činnosti nezbytné pro práci v cestovních agenturách, infocentrech apod. Praktická maturitní zkouška má podobu zahraničního zájezdu.

Nedílnou součástí studia je i odborná praxe, kterou žáci absolvují nejen v tuzemských, ale i v zahraničních hotelových zařízeních (např. Německo, Švýcarsko, Korsika, Kypr a další). Škola nabízí žákům také řadu odborných kurzů a seminářů jako např. barmanské, freestylové, baristické, sommeliérské a kurzy carvingu.

Tříleté učební obory zakončené výučním listem:

Škola zajišťuje žákům tříletých učebních oborů komplexní přípravu, tj. teoretické i praktické vyučování v režimu týden teorie, týden odborný výcvik. Úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky získají absolventi střední odborné vzdělání pro výkon povolání ve zvoleném oboru. Uplatní se v podnikatelských subjektech v pozici zaměstnance i podnikatele.
29-54-H/01 Cukrář
29-51-H/01 Výrobce potravin - stipendia poskytuje společnost Mondelez Biscuit
65-51-H/01 Kuchař - číšník - zaměření Kuchař, Číšník nebo Kuchař - číšník
69-51-H/01 Kadeřník
29-53-H/01 Pekař - stipendia poskytuje KÚ MSK
66-51-H/01 Prodavač
29-56-H/01 Řezník - uzenář - stipendia poskytuje KÚ MSK
Praktickou výuku absolvují žáci na odloučených pracovištích, kterou jsou vlastními zařízeními školy - restaurace a cukrárna TERASA, školní jídelna Domova mládeže, Schinzelův dům, Matiční dům nebo na pracovištích sociálních partnerů, jako jsou Mondelez CR Biscuit Production, Pekařství - cukrářství Knappe, hypermarket Globus Opava, BIVOJ a.s. atd.

Dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů:

64-41-L/51 Podnikání - vytváří rozšířením ekonomických a právních znalostí studentů předpoklady k získání maturitního vysvědčení. Žáci se zapojují do projektů Junior Achievement, o.p.s. a v rámci studentské společnosti mají možnost získat mezinárodně platný Certifikát podnikatelských dovedností - ESP.

Tříleté vyšší odborné vzdělávání zakončené získáním titulu DiS. :

65-42-N/04 Řízení hotelového provozu
65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky
65-42-N/04 Řízení hotelového provozu - kombinovaná forma
65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky - kombinovaná forma

Studuj obor, co tě bude opravdu bavit

Studuj obor, co tě bude opravdu bavit

NašPoskytujeme obory z oblasti gastronomie, managementu a cestovního ruchu

NašPoskytujeme obory z oblasti gastronomie, managementu a cestovního ruchu

Nauč se skvěle vařit, řídit hotel nebo rozvíjet regionální turistiku a jiné.

Nauč se skvěle vařit, řídit hotel nebo rozvíjet regionální turistiku a jiné.

Vyber si školu plnou života z Opavy

Vyber si školu plnou života z Opavy

Slogan:

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

Štítky:

Hotelová a odborná škola, hotelovka, učiliště, učební obory, kuchař, číšník, pekař, řezník, Opava

PODSTRÁNKY

Maturitní obory

Maturitní obory
Maturitní obory Hotelnictví, Cestovní ruch a Podnikání na střední škole v Opavě

Učební obory

Učební obory
Tříleté učební obory s výučním listem v oblasti gastronomie a služeb

Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání
Vyšší odborné vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví
FIREMNÍ ČLÁNKY

Studujte obory, které vás v budoucnu uživí

Studujte obory, které vás v budoucnu uživí
Chcete vzdělání s praktickým využitím, které je zároveň moderní a zábavné? Přihlaste se na Střední školu a Vyšší odbornou školu hotelnictví Opava. Kromě oborů s maturitou i bez maturity škola navíc nabízí i dvouleté nástavbové studium.

Hotelová škola Opava – učební a maturitní obory i navazující vyšší odborná škola

Hotelová škola Opava – učební a maturitní obory i navazující vyšší odborná škola
Zajímá vás vaření, stolničení, baristika nebo vznešené řemeslo sommeliérství? Střední hotelová škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě vám dá v těchto oblastech potřebné vzdělání. Pro absolventy základních škol nabízíme dva zajímavé maturitní obory, navazující VOŠ, ale i řadu ...

Studuj u nás – ve Škole plné života

Studuj u nás – ve Škole plné života
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě je v současnosti největší multioborovou školou v regionu nabízející celou škálu studijních oborů pro uchazeče ze základních škol. Výuka se uskutečňuje v sedmi budovách rozmístěných v centru Opavy a dále na smluvních pracovištích ...
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Vynikající domácí koláčky, dorty, zákusky a cukroví - cukrářské výrobky k objednání

Vynikající domácí koláčky, dorty, zákusky a cukroví - cukrářské výrobky k objednání
Ochutnejte cukrářské výrobky od Restaurace a cukrárny TERASA z Opavy a nebudete litovat. Objednat si u nás můžete vynikající domácí koláčky, dorty, zákusky, cukroví a jiné pochutiny.

Prezentace učebních oborů - Den otevřených dveří - kuchař, číšník, cukrář, pekař, řezník, kadeřník a další

Prezentace učebních oborů - Den otevřených dveří  - kuchař, číšník, cukrář, pekař, řezník, kadeřník a další
Na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole Opava se koná den otevřených dveří pro tříleté učební obory, kuchač-číšník, cukrář, pekař, řezník, výrobce potravin, prodavač a kadeřník.

Salónek pro konání akcí, školení a konferencí v Restauraci Vesna

Salónek pro konání akcí, školení a konferencí v Restauraci Vesna
Náš salónek v Restauraci Vesna, který je součástí Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škola v Opavě, je ideálním místem pro konání různých akcí, školení či konferencí.

Získej prospěchové stipendium na učební obor pekař, řezník-uzenář na SŠHS a VOŠ v Opavě

Získej prospěchové stipendium na učební obor pekař, řezník-uzenář na SŠHS a VOŠ v Opavě
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava umožňuje krajské motivační prospěchové stipendium pro obor pekař a řezník.

Studuj obor, který tě baví a v budoucnu uživí - cukrář, kadeřník, kuchař - číšník, cestovní ruch, hotelnictví

Studuj obor, který tě baví a v budoucnu uživí - cukrář, kadeřník, kuchař - číšník, cestovní ruch, hotelnictví
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava nabízí studium na učebních, maturitních a vyšších odborných oborech, které tě budou bavit a v budoucnu tě uživí.

Pronájem salónku pro pořádání oslav a akci s cateringem

Pronájem salónku pro pořádání oslav a akci s cateringem
Pro pořádání firemních večírků a nejrůznějších akcí si můžete pronajmout salonek v Opavě v Restauraci Vesna, která je součástí Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ v Opavě.

Motivační a prospěchová stipendia na SŠHS a VOŠ v Opavě – obory Pekař, Řezník-uzenář, Výrobce potravin

Motivační a prospěchová stipendia na SŠHS a VOŠ v Opavě – obory Pekař, Řezník-uzenář, Výrobce potravin
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava podporuje své nadané studenty formou motivačních a prospěchových stipendií. Studujte tam, kde si svých studentů váží.

Cateringové služby pro nejrůznější akce, rodinné oslavy, konference i svatební hostiny

Cateringové služby pro nejrůznější akce, rodinné oslavy, konference i svatební hostiny
Catering s profesionální obsluhou pro nejrůznější akce, rodinné oslavy, konference i svatební hostiny Vám zajistí Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava v restauraci Vesna.

Pronájem prostor pro pořádání školení, konferencí, firemních akcí a rodinných oslav

Pronájem prostor pro pořádání školení, konferencí, firemních akcí a rodinných oslav
Pronájem prostor pro pořádání školení, firemních akcí a rodinných oslav zajistí Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava v prostorách restaurace Vesna

Učební obory podavač, výrobce potravin, řezník, pekař - příjímací řízení

Učební obory podavač, výrobce potravin, řezník, pekař - příjímací řízení
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace nabízí 2. kolo přijímacího řízení na učebních oborech podavač, výrobce potravin, řezník, pekař.

Maturitní obory - cestovní ruch, hotelnictví, příjímací řízení

Maturitní obory - cestovní ruch, hotelnictví, příjímací řízení
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace nabízí 2 kolo přijímacího řízení ke studium na maturitních oborech cestovní ruch a hotelnictví.

Den otevřených dveří pro čtyřleté maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch

Den otevřených dveří pro čtyřleté maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch
Na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opava, se koná 28. 11. 2018 Den otevřených dveří. Zajímavé prezentace o studijních maturitních oborech Hotelnictví a Cestovní ruch.

Bakalářské studium na vyšší odborné škole - rozvoj a řízení regionální turistiky, řízení hotelového provozu

Bakalářské studium na vyšší odborné škole - rozvoj a řízení regionální turistiky, řízení hotelového provozu
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace nabízí vyšší odborné vzdělávání ve formě denního či dálkového studia.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Střední hotelovka Opava
WEBOVÁ STRÁNKA
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
www.sshsopava.cz
Adresa

Adresa

Tyršova 867/34
Opava 746 01

skola@sshsopava.cz
+420 553 711 428


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha