Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VÚŽV

CZKChov hospodářských zvířat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se od svého založení v roce 1951 věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu se zaměřením na inovace a praktické využití poznatků v chovech hospodářských zvířat. Naše aktivity zahrnují rovněž realizaci Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, činnost Vědeckého výboru výživy zvířat a z pověření Ministerstva zemědělství zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP).

Základní, aplikovaný výzkum v oblastech:
- genetika, šlechtění zvířat
- biotechnologie
- reprodukce zvířat
- etologie
- welfare zvířat
- výživa hospodářských zvířat
- technologie chovů
- management stád.

Poradenství, poradenská činnost:
- chov dojného, masného skotu, malých přežvýkavců, prasat
- chov koní
- chov drůbeže, králíků
- chov ryb
- včelařství.

Farma Netluky:
- výukové, popularizační programy pro děti a mládež
- odborné a naučné exkurze
- exkurze pro školy, veřejnost.

Detašované pracoviště Kostelec nad Orlicí:
- Komenského 1239
- tel.: 494 323 291

Podrobné informace o našem ústavu najdete na webových stránkách.


Katalog firem:    

Výzkum a vývoj

,
Štítky:

genetika, šlechtění, technologie chovů