Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VÚŽV


Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se od svého založení v roce 1951 věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu se zaměřením na inovace a praktické využití poznatků v chovech hospodářských zvířat. Naše aktivity zahrnují rovněž realizaci Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, činnost Vědeckého výboru výživy zvířat a z pověření Ministerstva zemědělství zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP).

Základní, aplikovaný výzkum v oblastech:
- genetika, šlechtění zvířat
- biotechnologie
- reprodukce zvířat
- etologie
- welfare zvířat
- výživa hospodářských zvířat
- technologie chovů
- management stád.

Poradenství, poradenská činnost:
- chov dojného, masného skotu, malých přežvýkavců, prasat
- chov koní
- chov drůbeže, králíků
- chov ryb
- včelařství.

Farma Netluky:
- výukové, popularizační programy pro děti a mládež
- odborné a naučné exkurze
- exkurze pro školy, veřejnost.

Detašované pracoviště Kostelec nad Orlicí:
- Komenského 1239
- tel.: 494 323 291

Podrobné informace o našem ústavu najdete na webových stránkách.

Informační zdroje:

Výzkum a vývoj

,

Štítky:

genetika, šlechtění, technologie chovů

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Kurzy a školení pro chovatele zvířat, pracovníky zemědělských firem i studenty

Kurzy a školení pro chovatele zvířat, pracovníky zemědělských firem i studenty
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. pořádá pro chovatele zvířat, studenty či pracovníky zemědělských firem odborné vzdělávací akce.

Výzkumný ústav živočišné výroby – odborná instituce zabíhající se chovem hospodářských zvířat

Výzkumný ústav živočišné výroby – odborná instituce zabíhající se chovem hospodářských zvířat
Poradenství, odborné kurzy a semináře v oblasti chovu dobytka, vzdělávací programy, projekty a vývoj chovatelských aplikací ke zlepšení efektivity chovu nabízí Výzkumný ústav živočišné výroby.

Výzkum, reprodukce hospodářských zvířat Praha, genetika, šlechtění, biotechnologie, etologie

Výzkum, reprodukce hospodářských zvířat Praha, genetika, šlechtění, biotechnologie, etologie
Výzkum, reprodukce hospodářských zvířat Praha, genetika, šlechtění, biotechnologie, etologie, welfare zvířat, technologie chovů, výživa hospodářských zvířat, odborné a naučné exkurze.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. VÚŽV
WEBOVÁ STRÁNKA
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
vuzv.cz
Adresa

Adresa

Přátelství 815/109
Praha 10 - Uhříněves 104 00

podatelna@vuzv.cz
+420 267 009 650


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha