MVV Energie CZ a.s.

CZKSpolečnost MVV Energie CZ a.s. je předním výrobcem a distributorem tepelné energie na českém trhu, mezi naše další aktivity patří výroba elektřiny, energetické poradenství, energetické využití odpadu i vodohospodářství. K výrobě a dodávce energií přistupujeme zodpovědně s využitím moderních technologií. Sídlíme v Praze na ulici Kutvirtova.

Výroba, distribuce:
- teplo, tepla, tepelná energie
- teplo vyrábíme z různých paliv a využíváme také geotermální vodu.

Elektřina, energetické poradenství:
- veškerou elektřinu vyrábíme pouze kogeneračně
- dodávka elektřiny do veřejných distribučních sítí
- energetické úspory metodou EPC (Energy Performance Contracting), snížení nákladů za energie.

Energetické využití odpadu (EVO):
- využíváme pro výrobu tepla a elektřiny.

Vodohospodářství:
- provoz kanalizací (splašková, dešťová, jednotná, oddílná)
- provoz čistíren odpadních vod (ČOV)
- čištění odpadních vod pro domácnosti
- dodávka pitné vody.

Naše energetická skupina poskytuje své služby domácnostem i průmyslovým podnikům v celkem patnácti městech České republiky, v kraji Ústeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Zlínském, Vysočina a Praha.


Katalog firem:    

Energetika

,

Teplárenství

,

Vodárenství

,