Sestavení daňového přiznání a zajištění nezávislého auditu účetních závěrek Praha

EKMA PLUS, s.r.o. Vedení a zpracování účetnictví Praha

Sestavení daňového přiznání a zajištění nezávislého auditu účetních závěrek Praha

EKMA PLUS, s.r.o.
Vedení a zpracování účetnictví Praha
Zpracování daňových přiznání, ekonomické a daňové poradenství

Vaše daně si vezmeme na starost my. Zhotovíme Vám v souladu s platnými zákony daňová přiznání z příjmu fyzických osob i právnických osob, daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, k dani z nemovitosti a k silniční dani. Nabízíme daňové a ekonomické poradenství, vytvoření daňových plánů a účetní metodiky.

Zpracování daňových přiznání

Daňová agenda, zpracování daní, vyhotovení daňových přiznání

Zpracujeme Vaše daně. Vyhotovíme daňová přiznání z příjmu fyzických i právnických osob, daňová přiznání k DPH i k silniční dani. Vytvoříme Vám daňový plán. Daně zpracováváme v řádném i prodlouženém termínu. Vše dle platné legislativy. Postaráme se, aby Vaše daně byly zpracovány ke spokojenosti Vaší a v souladu s požadavky finančního úřadu.

Zpracování daní, daňová přiznání


Ekonomické poradenství pro firmy ke zvýšení prosperity

Cílem ekonomického poradenství je zvýšení celkové prosperity firmy. Rádi Vám poradíme, jak snížit své náklady, správně nastavíme systém účtování a sledování nákladů a výnosů firmy.

Daňové a ekonomické poradenstvíÚčetnictví pro OSVČ a firmy

Účetnictví pro OSVČ a firmy

Zpracování daňové evidence, vedení jednoduchého a podvojného účetnictví v Praze a okolí

Mzdová agenda a personalistika

Mzdová agenda a personalistika

Zpracování mezd, personální poradenství pro firmy v Praze a okolí

Daňové a ekonomické poradenství

Daňové a ekonomické poradenství

Zpracování daňových přiznání, ekonomické a daňové poradenství