Komplexní zajištění správy nemovitosti dle potřeb klienta Praha

ANESO s.r.o. Správa nemovitostí Praha 6

Komplexní zajištění správy nemovitosti dle potřeb klienta Praha

Provozní správa nemovitostí, úklid, údržba zeleně, dodávky energií

Společnost ANESO, s.r.o. Praha zajišťuje provozní správu nemovitostí, jako součást komplexní správy nemovitostí na území hlavního města Prahy. Provádíme evidenci vlastníků i nájemců bytů, evidujeme nájemní smlouvy. Také poskytujeme služby v oblasti úklidu společných prostor dům a pozemků, údržby zeleně a chodníků. Zajišťujeme dodávky energií. Kromě těchto služeb provozujeme v Praze také 6 kotelen.

Dodávky energií, správa nemovitostí

Vedení evidence vlastníků a nájemců bytů, evidence nájemních smluv

Do komplexní správy nemovitostí, kterou pro hlavní město Praha zajišťujeme, patří také vedení evidence vlastníků, nájemců  bytů, nebytových prostor a objektů, příp. i jejich uživatelů. Evidujeme jednotlivé nájemní smlouvy, jejich ukončení na základě pokynu vlastníku nebo společenství vlastníků. V nejkratším možném termínu informujeme vlastníka a uvolnění bytové jednotky.

Provozní správa nemovitostí


Úklid společných prostor domů a pozemků, údržba zeleně a chodníků

Zajišťujeme úklid společných prostor domů a pozemků. Provádíme vnitřní úklid společných prostor svěřených nemovitostí i vnější úklid v okolí nemovitostí. Nabízíme úklidy pravidelné i nepravidelné. Zabýváme se také údržbou zeleně, která se nachází na spravovaných pozemcích, a péčí o chodníky, které přiléhají ke svěřené nemovitostem, včetně zimní údržby chodníků.

Správa nemovitostí - Aneso Praha


Dodávky energií, vody, odvoz odpadků, tepla, provoz kotelen

Zabezpečujeme dodávku služeb souvisejících s užíváním nemovitosti: elektrická energie, plyn, pevná paliva, teplo, voda, TUV, odvoz odpadků. Nájemce informujeme o případném přerušení dodávek těchto médií.
Zajišťujeme provoz tepla tam, kde je teplo z centrálních zdrojů, domovních či bokových kotelen. Služby zahrnují i odečet poměrových měřidel tepla a TUV a jejich rozúčtování.
V Praze - Vokovice, Hanspaulka a Ruzyně provozujeme 2 blokové a 4 domovní kotelny. Teplo dodáváme do celkem 225 domácností v Praze 6.

Dodávky energií, tepla, vody, komunální služby


PODSTRÁNKY

TECHNICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, PASPORTIZACE BUDOV, HAVARIJNÍ SLUŽBA

TECHNICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, PASPORTIZACE BUDOV, HAVARIJNÍ SLUŽBA
Technická správa nemovitostí, pasportizace budov, havarijní služba

PROVOZNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, ÚKLID, DODÁVKY ENERGIÍ

PROVOZNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, ÚKLID, DODÁVKY ENERGIÍ
Provozní správa nemovitostí, úklid, údržba zeleně, dodávky energií

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY
Správa nemovitostí: účetní, ekonomické a právní služby
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA ANESO s.r.o. Správa nemovitostí Praha 6
WEBOVÁ STRÁNKA
ANESO s.r.o.
www.aneso.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

Služby
Adresa

Adresa

Žukovského 887/4
Praha 6 161 00

kkucharova@aneso.cz
+420 233 312 017


Najdete nás také zde:

ARES
captcha