GEMATEST spol. s r.o.


Spolešnost GEMATEST spol. s r.o. se zaměřuje na laboratorní a polní zkušebnictví v oborech inženýrské geologie a geotechniky, analytické chemie, ekologie a mineralogie. Naší činností navazujeme na dlouholetou tradici firmy GEOINDUSTRIA PRAHA a provádíme geotechnické průzkumné práce i kontrolní zkoušky při realizaci staveb, dále např. laboratorní zkoušky zemin a hornin, odběry vzorků i odborné poradenství v oboru geotechniky a inženýrské geologie.
Jsme členem skupiny GIS holding a.s. a k dispozici máme moderní přístrojové vybavení i kvalitním tým expertů, odborných a technických pracovníků.

Služby:
- geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb
- inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby
- posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb
- posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce
- odborné posudky pro územní plánování
- posuzování těžitelnosti a rozpojitelnosti hornin
- stavebně geotechnický dozor investora, dozor při provádění zemních prací
- odběry vzorků zemin, hornin, kameniva, vod
- návrhy receptur pro účely zlepšování vlastností zemin
- výběr zemních materiálů pro těsnící vrstvy, násypy a zásypy
- geotechnické vyhodnocení vlastností a použitelnosti zemin, hornin, kameniva, stavebního kamene, štěrkopísku apod.
- provádění hutnících pokusů a stanovení technologie stavby násypu
- polní geotechnické zkoušky zemin a půdy
- konzultace a odborné poradenství v oboru geotechniky a inženýrské geologie
- řezání hornin, kamene, dlažby
- příprava vzorků k chemickým analýzám, mletí a drcení vzorků
- vývoj software specializovaného na laboratorní a polní geotechnické zkoušky
- další.

Akreditovaná zkušební laboratoř:
- provádíme geotechnické laboratorní zkoušky zemin, hornin, kameniva a dalších stavebních materiálů
- naše laboratoře sídlí na ulici Vyšehradská ulice 47, Praha 2, dále na adrese Dr. Janského 957, Černošice.

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se těšit na spolupráci.

Štítky:

geotechnické průzkumné práce, odběry vzorků zemin, Černošice, zkušební laboratoř, posudky

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Geotechnika, inženýrská geologie a stavebnictví Praha, polní zkoušky, rozbory a zkoušky v laboratoři

Geotechnika, inženýrská geologie a stavebnictví Praha, polní zkoušky, rozbory a zkoušky v laboratoři
Nabízíme široké spektrum odborných činností osob autorizovaných pro obor geotechnika, osob s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii, hydrogeologii a analytické chemii.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA GEMATEST spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
GEMATEST spol. s r.o.
gematest.com
Adresa

Adresa

Dr. Janského 954
Černošice 252 28

geotechnika@gematest.cz
+420 602 322 813


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha