Hedvika Juráková
www.noveobzory.cz

CZKnové obzory

Hedvika Juráková je průvodce osobním růstem, osobní a týmový kouč NLP, lektorka a regresní terapeut s působením především v regionu Uherské Hradiště, Zlínský kraj.

Jsem profesionálem v oblasti koučinku podle mozku NLP a věnuji se také regresní terapii.


Týmový NLP koučink:
- koučování teamů pro top management
- trénink obchodníků.

Je zaměřen na týmy, které mají společný cíl a vzájemnou pracovní provázanost. Pokud manažer při své práci používá koučování zajišťuje, aby se udělalo to, co se udělat má a vytváří podmínky pro rozvoj svých lidí.
V těchto podmínkách pak tým dobře plní své úkoly a současně se rozvíjí:
- tým má společné cíle, o kterých diskutuje a hledá společnou shodu a cestu k jejich dosažení
- základní pravidla a principy fungování přijatelná pro všechny členy týmu vypracované v souhře
- společně získávat a osvojovat si nové dovednosti a diskutovat o schopnostech týmu s provázáním vyššího smyslu a poslání u firmy.
V týmu může dosáhnout jednotlivec toho, co by sám nikdy nedosáhl.


Individuální NLP koučink:
- koučink dle konceptu NeuroLeadership, využívá principy práce s kapacitou mozku dle Neuro lingvistického programování pro rozvoj potenciálu konkrétní osoby.

Kouč naslouchá, trénuje, podporuje, připravuje a ukazuje skutečnost daného problému klienta. Koučink představuje důvěryhodný vztah mezi koučem a klientem, který napomáhá klientovy podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho cíle, vize a nebo přání. Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přinesou. Kouč dodržuje etický kodex.
Podstata koučování je docílit lepší vnímavosti světa a zvýšit odpovědnost za vlastní život nebo získání dovedností pro efektivnější řízení jak sebe, tak i lidí okolo. Vytyčení a přesné definování cílů a jejich uskutečňování vyžaduje ujasnit si priority a schopnost opuštění komfortní zóny. To všechno nám pomáhá k získání nových strategií, k vytyčení nových kroků a k získání aktivní zpětné vazby.


Regresní terapie:
- regrese je prastará metoda léčení tělesna i duševna, řeší psychické a fyzické potíže.
- řízené vzpomínání a vybavování si událostí, při němž si klient vybavuje potlačené vzpomínky

Technika regresní terapie spočívá v postupném odhalování a zpracovávání traumatických zážitků, které se v jedinci hromadí v průběhu jeho jedinečné existence.
Pomocí techniky regresní terapie můžeme pochopit a zpracovat události, které se nám staly v minulosti a mají negativní vliv na náš současný život. Tyto negativní vlivy se projevují jako různé psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy jako jsou deprese, úzkost, smutek, strach, pocity viny, závislosti, vztahové problémy, emoce, traumata, poruchy spánku, ztráta energie či blokace v různých oblastech, atd.
Pokud se rozhodnete pro změnu, podaří se nám společně obnovit Vaši sebedůvěru a sebevědomí, nebo nastavit nové životní postoje a psychickou rovnováhu.

Regresní terapie je tedy řízené vzpomínání a vybavování si událostí, při němž si klient vybavuje potlačené vzpomínky. Uvědoměním a pochopením událostí z dávné minulosti dochází k jejich zpracování a vyrovnání se s jejich negativními vlivy na přítomnost. Pochopení a přijetí informace je součástí duchovního vývoje a postupu, následně by potíže řešené během terapie měly zcela odeznít.

Symbolová terapie vhledem:
- umožňuje rychlou práci s vlastní psychikou
- je zaměřena na myšlenkové vzorce a programy, které si neseme z dětství a na jejich uvědomění a vědomou transformaci.

Je velmi účinná při řešení psychických potížích jako jsou deprese, smutky, pocity viny, problémy se sebevědomím, vztahové problémy, omezující vzorce chování apod.
Terapeutický proces probíhá v hluboce uvolněném stavu vědomí a pro klienta je velmi příjemný a nestereotypní. Terapie má velmi rychlý účinek.
Budeme se společně snažit tyto příčiny na podvědomé úrovni nalézt, vědomě zpracovat, odstranit a odevzdat.


Metoda Letting go - odevzdávání:
- spočívá v odblokování starých bloků a strachů, co jsme si za život vytvořili.


Co vše lze v koučovně řešit:
- vztahové problémy
- nevhodné životní postoje, závislosti
- psychické problémy: deprese, úzkosti, strach, obavy, fobie, vztek, hysterie, sexuální problémy
- psychosomatické potíže
- problémy s nadváhou/podváhou
- osobní poradenství v oblasti duševního vývoje
- problémy se sebevědomím, pocity viny
- traumatické události apod.

Terapeutická sezení trvají většinou 1-2 hodiny.
Klientům poskytuji poradenství i mimo koučovnu.


Slogan:

Koučovna rozšiřuje obzor


Katalog firem:    

Kurzy pro firmy

,  

Psychologické poradenství

,  
Štítky:

týmový, osobní kouč NLP, koučink podle mozku, regresní terapie Zlínský kraj, Uherské Hradiště