Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.


Firma Vodní zdroje Ekomonitor sídlící v okrese Chrudim se zabývá likvidací ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek a realizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáváme a zhotovujeme nové zdroje vody, vodovody a kanalizaci. Provádíme průzkumné práce za účelem zjištění existence ekologické zátěže. Na základě odebraných vzorků zajistíme analýzy vody, zeminy a stavebních materiálů. Dále zajišťujeme ekologické audity, analýzy rizik a posudky EIA, které zhotovíme a dále monitorujeme. Odradonování řešíme od změření, zajištění dotace po realizaci. V naší plastikářské dílně vyrábíme provzdušňovače, odlučovače, septiky, nádrže, filtry, nádrže, jímky a domovní čistírny odpadních vod. Zabýváme se pořádáním seminářů a konferencí a také vydáváme odborné publikace týkající se ekologických zátěží.
Naše společnost patří v oblasti ochrany životního prostředí mezi renomované společnosti s komplexním záběrem.

Naše činnost a služby:
- projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav
- revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině
- vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
- úpravny vody
- ozdravná odradonovací opatření veřejných vodovodů
- hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
- odběry a analýzy vzorků pitných a odpadních vod, zemin, kalů a odpadů
- plastikářská výroba
- průzkumné práce
- vodohospodářské studie
- odběry a analýzy vzorků pitných a odpadních vod, zemin, kalů a odpadů
- inženýrskogeologické průzkumy
- moderní sanační postupy
- projekční činnost
- likvidace ekologických zátěží
- ekologické audity
- semináře a konference
- vydávání odborných publikací
a další služby.

Sídlíme v Chrudimi na ulici Píšťovy 820.

Štítky:

projekční činnost, vodohospodářské služby, hydrogeologické průzkumy, semináře, Chrudim

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Vodohospodářské služby Chrudim, monitoring, průzkumné práce, domovní čistírny odpadních vod

Vodohospodářské služby Chrudim, monitoring, průzkumné práce, domovní čistírny odpadních vod
Vodohospodářské služby Chrudim, monitoring, průzkumné práce, domovní čistírny odpadních vod, hydrogeologický průzkum, výroba jímek a septiků.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
www.ekomonitor.cz
Adresa

Adresa

Píšťovy 820
Chrudim 3 537 01

ekomonitor@ekomonitor.cz
+420 469682303-5


Najdete nás také zde:

ARES
captcha