Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.

CZKOprava koryta

Firma Vodní zdroje Ekomonitor sídlící v okrese Chrudim se zabývá likvidací ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek a realizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáváme a zhotovujeme nové zdroje vody, vodovody a kanalizaci. Provádíme průzkumné práce za účelem zjištění existence ekologické zátěže. Na základě odebraných vzorků zajistíme analýzy vody, zeminy a stavebních materiálů. Dále zajišťujeme ekologické audity, analýzy rizik a posudky EIA, které zhotovíme a dále monitorujeme. Odradonování řešíme od změření, zajištění dotace po realizaci. V naší plastikářské dílně vyrábíme provzdušňovače, odlučovače, septiky, nádrže, filtry, nádrže, jímky a domovní čistírny odpadních vod. Zabýváme se pořádáním seminářů a konferencí a také vydáváme odborné publikace týkající se ekologických zátěží.
Naše společnost patří v oblasti ochrany životního prostředí mezi renomované společnosti s komplexním záběrem.

Naše činnost a služby:
- projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav
- revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině
- vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
- úpravny vody
- ozdravná odradonovací opatření veřejných vodovodů
- hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
- odběry a analýzy vzorků pitných a odpadních vod, zemin, kalů a odpadů
- plastikářská výroba
- průzkumné práce
- vodohospodářské studie
- odběry a analýzy vzorků pitných a odpadních vod, zemin, kalů a odpadů
- inženýrskogeologické průzkumy
- moderní sanační postupy
- projekční činnost
- likvidace ekologických zátěží
- ekologické audity
- semináře a konference
- vydávání odborných publikací
a další služby.

Sídlíme v Chrudimi na ulici Píšťovy 820.


Katalog firem:    

Septiky a jímky

,

Geodetické a geologické služby

,

Ekologické projekty a zařízení

,

Recyklace a likvidace odpadů

,

Vodohospodářské stavby

,

Plastové nádrže a zásobníky

,
Štítky:

projekční činnost, vodohospodářské služby, hydrogeologické průzkumy, semináře, Chrudim