Obec Příbraz

CZKObec Příbraz se nachází v okrese Jindřichův Hradec

Obec Příbraz se nachází v okrese Jindřichův Hradec. Nejstarší zmínka o obci pochází z r. 1518, ves je však podstatně staršího založení. Prvotní jméno bylo Příběraz = Priberadův dvůr. Celá oblast byla kolonizována koncem 12. století na sklonku vlády Přemyslovců.

Příbraz je obec s poměrně vysokým podílem historicky a architektonicky hodnotných objektů na celkovém objemu stavebního fondu. Tato zřejmá skutečnost vedla k prohlášení obce za vesnickou památkovou zónu na základě podrobného stavebně historického průzkumu zpracovaného v roce 1985, která je archivována v Památkovém ústavu v Českých Budějovicích.

Obec leží v rovinaté a bažinaté krajině, v turisticky atraktivní oblasti a je středověkého založení, původně s návsí protáhlého tvaru, v průběhu 18. a 19. stol. částečně zastavěnou. Základní parcelace zahrnovala 14 velkých usedlostí. Zástavba obce je velmi různorodá co do stáří, typu i rozsahu jednotlivých usedlostí. Jde v celém rozsahu o zděné stavby, které v průběhu 19. století zcela nahradily původní dřevěné budovy. Nejvýraznějším solitérním typem je zde trojboká, přlp. trojstranná nebo paralelní usedlost se Štítovou orientací, která však zaniká v téměř chaotické, ale malebné drobné chalupnické zástavbě. Nynější památková hodnota obce spočívá proto spíše v množství dílčích malebných zákoutí a řadě drobných, po architektonické stránce ucelených partií vysoké estetické úrovně.

Obecní úřad naleznete na adrese Příbraz 155, okres Jindřichův Hradec.

Úřední hodiny účetní:
Pondělí 16.00 - 18.00 hod.

Úřední hodiny starosta:
Pondělí 8.00-11.00 a 14.00 - 16.00 hod.
Pátek 8.00-11.00 a 14.00 - 17.00 hod.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,
Štítky:

obecní úřad, vesnická památková zóna