Minquest, s.r.o.

CZKGeologický průzkum

Naše společnost Minquest se sídlem v Praze zajišťuje geologické služby pro zemní práce a zakládání staveb. Dále provádíme kontrolní zkoušky zhutnění (statická a rázová zatěžkávací zkouška, zkouška míry zhutnění a vlhkosti) a posouzení vhodnosti zemin podle ČSN, stanovení objemové hmotnosti a vlhkosti zemin, sypanin, nestmelených vrstev a vrstev stmelených hydraulickými pojivy.

Služby:
- geologický průzkum
- kontrolní zkoušky zhutnění
- statická a zatěžovací rázová zkouška
- posouzení vhodnosti zemin
- zatřídění hornin podle těžitelnosti
- kontrola základové spáry
- geotechnické poradenství

Využijte námi nabízené služby. Sídlíme na ulici Na Dionysce 1754/6, Praha - Dejvice.


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,  
Štítky:

geologické služby a poradenství, geologický průzkum, posouzení vhodnosti zemin, Praha