Výstavba a zajištění tepelných zdrojů nemovitostí, servis, údržba, revize

Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s. Správce nemovitostí Praha

Výstavba a zajištění tepelných zdrojů nemovitostí, servis, údržba, revize

Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s.
Správce nemovitostí Praha


Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s. již více než 17 nabízí své služby fyzickým osobám, SJV, BD i městským částem Prahy. Nabídka našich služeb je široká, včetně nadstandardních služeb. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně s cílem zajistit komplexní ekonomické, provozně -technické služby správy objektu a provoz a údržbu tepelných zdrojů.

Ekonomická správa nemovitostí včetně pojištění odpovědnosti za škodu zajistí:
- Vedení veškerých evidencí (platby, nedoplatky, přeplatky)
- Zřízení smluvních zajištění
- Vlastní správu účetnictví
- Fakturaci
- Rozpisy nájmů
- Vedení mzdové agendy
- Přípravu a organizace schůze shromáždění
- Předepisování plateb vlastníkům jednotek dle dispozic vlastníka nemovitosti (nájemné, zálohy na služby spojené s užíváním jednotek, příp. další platby placené ve prospěch spravovaného objektu)
- Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
- Předkládání jmenného seznamu neplatičů v dohodnutých intervalech

Provozně technický dohled nad nemovitostí se zaměřuje především na:
- Evidenci bytů a nebytových prostor
- Vedení a evidenci technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, apod.)
- Zajištění smluv s dodavateli služeb nezbytných pro správu domu a pozemku, kontrola provedení práce, řešení reklamací
- Zajištění dodávek tepla, elektrické energie, plynu, teplé a studené vody, evidence odběru energií, odečty měřidel
- Úklid, odvoz domovního odpadu
- Provoz výtahu
- Pravidelné provádění kominických prací, kontroly spalinových cest
- Péči o zeleň
- Zabezpečování příslušných opatření na úseku BOZP a požární ochrany dle příslušných norem a předpisů státního odborného dohledu a odstraňování zjištěných závad
- Zajišťování havarijních oprav, drobné údržby a oprav ve společných prostorách domu po dohodě s majitelem
- Roční vypracovávání krátkodobých i dlouhodobých plánů


Provoz a údržba tepelných zdrojů zahrnuje:
- Výstavbu nebo rekonstrukce tepelných zdrojů (kotelna, tepelný výměník atd.)
- Smluvní zabezpečení servisních a revizních služeb a preventivních prohlídek
- Provozování kotelen a výměníkových stanic ve vlastní režii
- Výrobu a dodávky tepla ve Vašich kotelnách
- Provozování Vašich kotelen na základě smlouvy o pronájmu
- Opravy, údržba a revize strojního a technologického zařízení, 24 hodinový servis

Výhody připojení na náš centrální dispečink kotelen:
- Systém pronájmu
- 24 hodinovou pohotovostní služba
- Zázemí 72 kotelen, 11 výměníků a 15 předávacích stanic
- Minimální náklady na průběžný dozor a preventivní údržbu kotelen a výměníků díky jejich plně automatizovanému provozu a dálkovému ovládání

Řešíme problémy se správou domů a bytů.

Řešíme problémy se správou domů a bytů.

Komplexní, účetní i technická správa nemovitosti - šetříme Váš čas!

Komplexní, účetní i technická správa nemovitosti - šetříme Váš čas!

Oblast našeho působení je pro celou Prahu.

Oblast našeho působení je pro celou Prahu.

Jsme držiteli certifikátu managementu kvality ISO 9001:2015

Jsme držiteli certifikátu managementu kvality ISO 9001:2015

Štítky:

provoz kotelny, výstavba a zajištění tepelných zdrojů

PODSTRÁNKY

Komplexní správa nemovitosti

Komplexní správa nemovitosti
Nabídka komplexní správy nemovitosti SVJ, bytovým družstvům i fyzickým osobám

Provozování kotelen a výměníkových stanic

Provozování kotelen a výměníkových stanic
Výstavba a zajištění tepelných zdrojů nemovitostí, servis, údržba, revize

Výroba a dodávka tepla

Výroba a dodávka tepla
Výroba a dodávky tepla, informace o spotřebě tepla a teplé vody
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Poradenství – služby a konzultace pro majitelé nemovitostí Praha

Poradenství – služby a konzultace pro majitelé nemovitostí Praha
Vlastníte nemovitost a nemáte čas a zkušenosti se zajištěním jejího provozu? Využijte poradenství majitelům nemovitostí, které nabízí společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Služby pro předsedy společenství vlastníků jednotek Praha – od účetnictví po evidenci provozu

Služby pro předsedy společenství vlastníků jednotek Praha – od účetnictví po evidenci provozu
Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. nabízí své služby od vedení účetnictví po evidenci provozu a zajištění technických záležitostí nejen předsedům společenství vlastníků jednotek.

Kompletní služby v oblasti správy nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby v Praze.

Kompletní služby v oblasti správy nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby v Praze.
Potřebujete zajistit bezproblémovou správu nemovitostí v Praze? Je tu pro Vás Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s. se sídlem na Praze 3. která tyto služby poskytuje.

Provoz kotelny, výstavba a zajištění tepelných zdrojů Praha – komfortní vytápění a teplá voda

Provoz kotelny, výstavba a zajištění tepelných zdrojů Praha – komfortní vytápění a teplá voda
O komfortní vytápění, nepřerušené dodávky tepla a teplé vody, provoz kotelny, výstavbu a zajištění tepelných zdrojů se postará tým odborníků ze společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s. Správce nemovitostí Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s.
www.spravanemovitosti.online
Adresa

Adresa

Olšanská 2666/7
Praha 3 - Žižkov 130 00

info.sprava@atsmppraha3.cz
+420 227 031 795


Najdete nás také zde:

ARES
captcha