Poradenství – služby a konzultace pro majitelé nemovitostí Praha

Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s. Správce nemovitostí

Poradenství – služby a konzultace pro majitelé nemovitostí Praha

Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s.
Správce nemovitostí

CZKKomplexní správa nemovitosti

Komplexní správa nemovitosti

Nabídka komplexní správy nemovitosti SVJ, bytovým družstvům i fyzickým osobám

Provozování kotelen a výměníkových stanic

Provozování kotelen a výměníkových stanic

Výstavba a zajištění tepelných zdrojů nemovitostí, servis, údržba, revize

Výroba a dodávka tepla

Výroba a dodávka tepla

Výroba a dodávky tepla, informace o spotřebě tepla a teplé vody


Správa nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby Praha

Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s. již více než 17 nabízí své služby fyzickým osobám, SJV, BD i městským částem Prahy. Nabídka našich služeb je široká, včetně nadstandardních služeb. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně s cílem zajistit komplexní ekonomické, provozně -technické služby správy objektu a provoz a údržbu tepelných zdrojů.

Ekonomická správa nemovitostí včetně pojištění odpovědnosti za škodu zajistí:
- Vedení veškerých evidencí (platby, nedoplatky, přeplatky)
- Zřízení smluvních zajištění
- Vlastní správu účetnictví
- Fakturaci
- Rozpisy nájmů
- Vedení mzdové agendy
- Přípravu a organizace schůze shromáždění
- Předepisování plateb vlastníkům jednotek dle dispozic vlastníka nemovitosti (nájemné, zálohy na služby spojené s užíváním jednotek, příp. další platby placené ve prospěch spravovaného objektu)
- Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
- Předkládání jmenného seznamu neplatičů v dohodnutých intervalech

Provozně technický dohled nad nemovitostí se zaměřuje především na:
- Evidenci bytů a nebytových prostor
- Vedení a evidenci technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, apod.)
- Zajištění smluv s dodavateli služeb nezbytných pro správu domu a pozemku, kontrola provedení práce, řešení reklamací
- Zajištění dodávek tepla, elektrické energie, plynu, teplé a studené vody, evidence odběru energií, odečty měřidel
- Úklid, odvoz domovního odpadu
- Provoz výtahu
- Pravidelné provádění kominických prací, kontroly spalinových cest
- Péči o zeleň
- Zabezpečování příslušných opatření na úseku BOZP a požární ochrany dle příslušných norem a předpisů státního odborného dohledu a odstraňování zjištěných závad
- Zajišťování havarijních oprav, drobné údržby a oprav ve společných prostorách domu po dohodě s majitelem
- Roční vypracovávání krátkodobých i dlouhodobých plánů


Provoz a údržba tepelných zdrojů zahrnuje:
- Výstavbu nebo rekonstrukce tepelných zdrojů (kotelna, tepelný výměník atd.)
- Smluvní zabezpečení servisních a revizních služeb a preventivních prohlídek
- Provozování kotelen a výměníkových stanic ve vlastní režii
- Výrobu a dodávky tepla ve Vašich kotelnách
- Provozování Vašich kotelen na základě smlouvy o pronájmu
- Opravy, údržba a revize strojního a technologického zařízení, 24 hodinový servis

Výhody připojení na náš centrální dispečink kotelen:
- Systém pronájmu
- 24 hodinovou pohotovostní služba
- Zázemí 72 kotelen, 11 výměníků a 15 předávacích stanic
- Minimální náklady na průběžný dozor a preventivní údržbu kotelen a výměníků díky jejich plně automatizovanému provozu a dálkovému ovládání


Katalog firem:    

Správa a údržba budov

,  

Teplárenství

,  
Štítky:

provoz kotelny, výstavba a zajištění tepelných zdrojů