Obec Střítež

CZKObec Střítež

Obecní úřad Střítež.

Obec Střítež leží v okrese Frýdek – Místek, v nejvýchodnějším regionu ČR. Ze Stříteže můžeme dojet po cca 10 km severně do Polska, a po 30 km východně na Slovensko.
V rámci naší republiky se obec rozkládá v oblasti Podbeskydské pahorkatiny, ve vzdálenosti 20 km od bývalého okresního města Frýdek – Místek. Dalšími městy jsou: Třinec - významné hutnické centrum oblasti – cca 10 km, Jablunkov - hraniční město se Slovenskem – 25 km, Český Těšín – 10 km severovýchodním směrem, Ostrava - krajské město – 40 km.

Obec se rozkládá v průměrné nadmořské výšce 365 m. Leží u poměrně frekventované silnice mezi Frýdkem – Místkem a Třincem. Obcí prochází regionální železniční trať číslo 322 Český Těšín – Frýdek - Místek.
Výměra obce činí 617 ha. Střítež patří pod pověřený obecní úřad v Třinci, matrika je v obci Hnojník. Obec má 1005 obyvatel.
Obec Střítež patří mezi nejstarší obce zdejšího regionu.
Historie Stříteže sahá do konce 12.st. První dochovanou zmínku o obci najdeme v soupisu desátků vratislavského biskupství z roku 1305. Dnešní název Střítež obec získala dekretem Okresní politické správy v Českém Těšíně čís.156/23 ze dne 15.dubna 1925, kterým se mění původní název Trzyciež nebo česky Třítěž na dnešní znění.
Za rakousko - uherské monarchie se vyskytoval i název obce Tritiesch.Jméno Střítež je latinského původu, souvisí bažinami, močály, rašeliništi.
V roce 2007 bylo otevřeno nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,