Obec Kokory
Obec Kokory

Obec Kokory.

Oblast Kokor patří k nejstarším známým osídleným místem na Přerovsku, což dokládají i archeologické nálezy datované do doby bronzové. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1279.

Obec postupně vlastnili páni z Kokor, Ludanicové, jezuité, studijní fond a nakonec Eichhoffové, majitelé panství rokytnického.

Na městečko byly Kokory povýšeny dekretem Ferdinanda I. v roce 1535 (za Ludaniců). V 18. století byly Kokory v majetku jezuitů, po nich se zachovaly barokní památky, jako jsou kaple sv. Františka Xaverského z roku 1724 a pivovar z roku 1761. Je zde též socha sv. Floriána, která měla obec chránit před požárem.

Kdalším památkám patří románský kostel Nanebevzetí Panny Marie se zvonem Ježíš Kristus z r. 1477, křitelnice z roku 1771 a fara z počátku 18. století. Dále pak renovovaný bývalý klášter dominikánek postavený v novogotickém slohu (dnes slouží jako ÚSP pro ženy). Unikátní kryté schodiště ke kostelu a stylová rondokubistická škola reprezentují 20. století.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,