Městys Brodek u Přerova
Obecní úřad

CZKMěstys Brodek u Přerova Obecní úřad

Městys Brodek u Přerova leží v jihovýchodní části Hornomoravského úvalu na 49 st. 29 min. s.š. a na 17 st. 21 min. v.d. v nadmořské výšce kolem 205m n.m. v rovině široké údolní nivy řeky Moravy. Ze severní a západní strany je její území lemováno širokým obloukem potoka Olešnice, z jihu je větší díl zastavěné části ohraničen důležitou dopravní tepnou železniční trati mezi Olomoucí a Přerovem. Menší část zastavěného území, spíše průmyslového rázu, překročila železnici a rozložila se po její jižní straně. Olešnice do konce 18. století napájela soustavu rybníků mezi sousedními obcemi Kokory a Majetín. Boční strouha, z potoka vyvedená, protéká Brodkem a ústí do Moravy a ve 20. století zásobovala dnes už zrušený cukrovar.

Unikátem Brodku je zvonkohra. Jejích dvaadvacet zvonů pochází ze zvonařské dílny rodiny Dytrychových a architektonické zpracování je dílem výtvarníka Jiřího Studenského. Největší zvon má hmotnost 220 kg, nejmenší váží 5 kg. Zvonkohra zazněla poprvé 1.ledna 2000 v 00, 00 hod. Do jejího programu může být stabilně uloženo až sto melodií s možností dalšího rozšíření. Její automatické ovládání ji spouští denně v 18, 00 hod., v neděle a svátky také ve 12, 00 hod. Zároveň je možno ji spustit kdykoli ručně, nebo, po připojení k elektronické klávesnici na ni přímo zahrát jako na hudební nástroj.

Rozkvět průmyslu v Brodku ovlivnilo zavedení železniční tratě ve směru z Přerova do Olomouce. Na kulturním dění se v obci Brodek u Přerova podílí dobrovolný sbor hasičů, Junák a již 50 let Divadelní soubor J. K. Tyla. V obci působí kino a místní knihovna, která v roce 2000 získala titul "Knihovna roku 2000".

O udržení tradic v obci pečuje Medvědářská společnost každoročním voděním medvěda a pochováváním basy.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,