Město Vratimov
Městský úřad Vratimov

CZKMěsto Vratimov Městský úřad Vratimov

Město Vratimov:
- 14 km2
- 6911 obyvatel.
Příslušnost k úřadům:
- obec s rozšířenou působností: Ostrava
- obec s pověřeným obecním úřadem: Vratimov
- okres: Ostrava-město
- stavební úřad: Vratimov
- matrika: Vratimov
- finanční úřad: Ostrava 1
- katastrální úřad: Ostrava
- pozemkový úřad: Ostrava
- okresní soud: Frýdek-Místek
- celní úřad: Ostrava.
Vratimov vznikl v době kolonizace Těšínska v 2. polovině 13. století. Jeho založení souvisí s kolonizační činností feudála Jana Baruta, pocházejícího ze starého šlechtického
rodu Barutů, původně z Lužice.
Polohou patří město do Ostravské pánve.
Území lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu, která v západní části kolem řeky Ostravice dosahuje nejníže
položených míst 236 m n. m.
Město se skládá ze dvou částí - vlastního Vratimova, v němž žije 5 584 obyvatel, a Horních Datyň s 1 327 obyvateli.
Ve Vratimově existuje poměrně rozsáhlá síť zařízení, sloužících občanům ke zdokonalení fyzických a duševních
schopností.
Kromě kulturního střediska působí ve městě knihovna a svou činnost vyvíjí Dům dětí a mládeže a řada zájmových a
společenských aktivit.
V oblasti tělovýchovy slouží občanům areál, skládající se z otevřeného stadionu, koupaliště, tenisových kurtů, herny stolního tenisu, dále sokolovna s volejbalovým hřištěm, tenisová hala a v zimě kluziště.
Vratimov je obec s přenesenou působností a je pověřeným obecním úřadem pro územní obvody Vratimov, Horní Datyně, Řepiště.
Městský úřad Vratimov:
- sekretariát, tel. 595705911
- podatelna, tel. 595705953
- odbor finanční, tel. 595705912
- odbor vnitřní správy, tel. 595705920
- odbor investic a údržby obecního majetku, tel. 595705931
- odbor výstavby a životního prostředí, tel. 595705940.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,  
Štítky:

město Vratimov