SANDER SUPPORT LOGISTIC s.r.o.
METRANS, a.s.
MTM Transport, a.s.
HPN projekt s.r.o.

SANDER SUPPORT LOGISTIC s.r.o.
METRANS, a.s.
MTM Transport, a.s.
HPN projekt s.r.o.

Využijte silniční, železniční, lodní nebo leteckou dopravu. Informujte se o aktuální situaci na českých silnicích a dálnicích, o možnostech dopravních kolon, uzavírkách a objížďkách. Vyhledejte si jízdní řády a informace o zpoždění vlaků nebo autobusů.

Jiří Žabka - Level mezinárodní autodoprava
Dopravní společnost Jiří Žabka - Level je zaměřená na zásilkovou a kamionovou službu pro soukromé a firemní účely mezi Českou republikou a Itálií, a to včetně Sicílie, Sardinie a Korsiky. Naše společnost je schopná přepravit kromě sebemenších zásilek i zásilky velkého charakteru. Přepravíme rychle, spolehlivě a efektivně Vaše zásilky.
Jiří Žabka - Level mezinárodní autodoprava
SEDOS transport s.r.o. se zaměřuje na přepravu těžkých nákladů
Přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů v České republice i v zahraničí zajistí společnost SEDOS transport s.r.o. se sídlem v Drnovicích. Specializují se na veškeré přepravní služby, pomocí autodopravy jsou schopni přepravit náklad až do 100 tun. Přepraví stavební, lesní i zemědělské stroje, vrtné soupravy a průmyslové výroby. Zajistí zpracování ...
SEDOS transport s.r.o. se zaměřuje na přepravu těžkých nákladů
Skladovanie; Lešenárske práce; Sťahovacie služby; Montáž sadrokartónu; Upratovacie a čistiace práce; Výkon činnosti stavbyvedúceho; Poskytovanie služieb mechanizmami; Sprostredkovanie obchodu a služieb; Ručné výkopové a búracie práce; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Úprava a údržba parkov, záhrad a zelene; Staviteľ - vykonávanie ...

Kuriérske služby; Sťahovacie služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla; Prenájom hnuteľných vecí

Baliaca činnosť; Faktoring a forfaiting; Pohostinská činnosť; Manipulácia s nákladom; Prevádzkovanie autoumyvárne; Prenájom motorových vozidiel; Upratovacie a čistiace práce; Výroba transportného betónu; Prevádzkovanie čerpacej stanice; Poskytovanie služieb mechanizmami; Reklamná a propagačná činnosť; Sprostredkovanie v oblasti ...

Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly Námořní a pobřežní nákladní vodní doprava

Záložne; Pneuservis; Baliace činnosti; Upratovacie práce; Vedenie účtovníctva; Prevádzkovanie autoumyvárne; Prenájom výpočtovej techniky; Prieskum trhu a verejnej mienky; Sťahovanie nábytku bez dopravy; Prenájom dopravných prostriedkov; Automatizované spracovanie údajov; Zásielkový predaj a zásielkové služby; Prenájom strojov, ...

Reklamná činnosť Baliarenská činnosť Baliarenská činnosť Cukrovarnícka výroba Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba rafinovaného cukru Poskytovanie služieb mechanizmami Výroba cukru v tuhej a tekutej forme Prevádzkovanie skladovacích priestorov Predaj hnojív v rozsahu voľnej živnosti Predaj hnojív v rozsahu voľnej ...

Prenájom hnuteľných vecí Opravy cestných motorových vozidiel Služby vykonávané špeciálnymi mechanizmami - žeriav Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie služieb ...

Skladovanie; Kuriérske služby; Sťahovacie služby; Faktoring a forfaiting; Prenájom hnuteľných vecí; Vykonávanie odťahovej služby; Čistiace a upratovacie služby; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Prípravné práce k realizácii stavby; Baliace činnosti, manipulácia s tovarom; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prevádzkovanie parkoviska; Doprava do alebo zo zdravotníckeho zariadenia; Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným ...

Obkladanie stien; Omietkarské práce; Montáž sadrokartónu; Maliarske a natieračské práce; Montáž dodaných okien a dverí; Poskytovanie služieb mechanizmami; Ručné výkopové a búracie práce; Poskytovanie osobnej služby - vedenie motorového vozidla; Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, ...

Realitná kancelária Vedenie účtovnej evidencie Prenájom motorových vozidiel; Ekonomické, organizačné a finančné poradenstvo; Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Služba verejných nosičov a poslov v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Faktoring a forfaiting; Vedenie účtovníctva; Sprostredkovanie dopravy; Výkon činnosti stavbyvedúceho; Požičovňa motorových vozidiel; Výkon činnosti stavebného dozoru; - dopravných a inžinierskych stavieb; Výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov; 1) Vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, Sprostredkovateľská činnosť v ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); Kuriérske služby; Donášková služba; Služby požičovní; Reklamné a marketingové služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Poskytovanie služieb v ...

Spracovanie prírodného a umelého kameňa; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane ...

Opravy karosérií; Prevádzkovanie jaslí; Vedenie účtovníctva; Administratívne služby; Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel; Poskytovanie ...

Zámočníctvo Pohostinská činnosť; Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla; Osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu); Nákup a predaj ovocia, zeleniny, alko a nealko nápojov v originálnom balení, tabakových výrobkov, spotrebného tovaru,elektroniky a stavebného materiálu; Prevádzkovanie garáží ...

Prevádzkovanie solária; Prevádzkovanie parkoviska; Reklamná a propagačná činnosť; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach triedy * a **; Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí; Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; Podnikateľské a obchodné ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné ...

Prenájom hnuteľných vecí; Vykonávanie odťahovej služby; Čistiace a upratovacie služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla; Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie; Nákladná cestná ...

Reklamná a propagačná činnosť; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti; Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Sťahovacie služby; Prenájom hnuteľných vecí; Vykonávanie odťahovej služby; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Prípravné práce k realizácii stavby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového ...

Reklamná činnosť; Upratovacie služby; Donášková služba; Pohostinská činnosť; Automatizované spracovanie dát; Výroba obalových materiálov z dreva; Prevádzkovanie športových zariadení; Výroba obalových materiálov z papiera; Organizovanie kurzov, školení a seminárov; Výroba obalových materiálov z umelých hmôt; Činnosť organizačných a ...

Baliace činnosti; Prieskum trhu a verejnej mienky; Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Služby verejných nosičov a poslov v rozsahu voľnej živnosti; Prekladištia nákladov a skladovanie s výnimkou verejných skladov; Kúpa tovaru na ...

Skladovanie; Prenájom hnuteľných vecí; Vykonávanie odťahovej služby; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy; Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla; Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom; Nákladná cestná doprava ...

Skladovanie; Finančný leasing; Faktoring a forfaiting; Vedenie účtovníctva; Administratívne služby; Prenájom hnuteľných vecí; Prieskum trhu a verejnej mienky; Vykonávanie odťahovej služby; Reklamné a marketingové služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností; Činnosť ...