O pronájem bytových prostor v rodinných domech, bytech v panelových, cihlových nebo řadových domech a také nebytových prostor v podobě prodejen, skladovacích, komerčních nebo výrobních prostor se starají realitní kanceláře, ale také soukromé osoby.

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Úschova písomností a dokumentov Prenájom reklamných plôch a tabúľ Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výkon činnosti ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Prenájom železničných vagónov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie investičné celky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Reklamné činnosti Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Technické a organizačné zabezpečenie výstav Organizovanie kultúrnych a spoločenských ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Marketing Manažment Zámočníctvo Inzertná činnosť Zváračské práce Agentúrna činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Prenájom priemyselných strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ekonomických, ...

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Počítačové služby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj výpočtovej techniky Nákup a predaj kancelárskej techniky Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Automatizované spracovanie údajov (vedenie databáz) Vydávanie periodických a ...

Výroba optických a fotografických zariadení Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu a sllužieb v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Administratívne služby Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre ...

Izolatérstvo Sťahovacie služby Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Chov vybraných druhov zvierat Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie erotického salónu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii ...

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

Pohostinská činnosť; Počítačové služby; Vydavateľská činnosť; Šírenie diela so súhlasom autora; Fotokopírovanie a rozmnožovacie služby; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti; Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach po triedu 3;

Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

Prenájom nehnuteľností Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Prenájom nebytových priestorov Správa a údržba trhového miesta Osadenie a údržba dopravného značenia Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výsadba a údržba verejnej zelene a parkových úprav Poskytovanie služieb ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Výroba výrobkov z umelého kameňa a ich predaj Kamenárske práce: nákup, opracovanie a predaj prírodného kameňa

Malobchod s nábytkom a svietidlami Čistenie budov a upratovacie práce Výroba nábytku - čalúnnicke práce a dekoratérstvo Úprava a údržba zelene, výsadba okrasných rastlín Poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prenájom ...

Skladovanie a uskladňovanie, manipulácia s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných a ...

Upratovacie práce Donášková služba Pohostinská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu ...

Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Prenájom odstavných plôch a nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Sklenárstvo Kľúčová služba Automatizované spracovanie dát Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba bytových doplnkov a dekoratívnych výrobkov z dreva Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie služby a čistenie Obstarávateľská činnosť v stavebníctve Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich ...