Chcete prodávat nebo nakupovat nemovitosti? Realitní kanceláře vám umožní prodej bytů, prodej domů, pronájmy, prodej komerčních objektů – kancelářských prostor, obchodních objektů, skladů a garáží a prodej pozemků, tedy stavebních parcel, zahrad a polí.

Zasielateľstvo Zváračske práce Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Maliarske, natieračské a lešenárske práce Montáž sadrokartónových priečok a ...

Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Geodetické a kartografické práce Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Inžinierska činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Spracovanie údajov Podnikateľské poradenstvo Finančný a operačný leasing Sprostredkovanie v oblasti dopravy Obchodná činnosť v oblasti voľných živností Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Záložne Finančný leasing Omietkárske práce Realitná agentúra Reklamná činnosť Agentúrna činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Sprostredkovanie dopravy Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Služby súvisiace s databázami Činnosti v ...

Marketing vydavateľská činnosť prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť prenájom osobných automobilov prieskum trhu a verejnej mienky reklamná, propagačná a inzertná činnosť prenájom priemyselného a spotrebného tovaru poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti obchodná činnosť v rozsahu voľných živností činnosť ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Geodetické a kartografické činnosti Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné ...

Sprostredkovanie obchodu Predaj jedov v maloobchode Prenájom nebytových priestorov Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov Maloobchod s umelými kvetmi, papierovými výrobkami Maloobchodný predaj osív a sadív balených a voľne ložených Maloobchod s potrebami pre záhradkárov, poľnohospodárov a do- mácnosti,s ...

Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Geodetické a kartografické práce Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy ...

Vedenie účtovníctva Povrchová úprava kovov Výroba kovového tovaru Výroba tovaru z plastov Podnikatelské poradenstvo Výskum trhu v rozsahu predmetov podnikania Prenájom hnuteľných i nehnuteľných vecí Reklamná, propagačná a inzertná činnosťi Práškové povlakovanie, maľovanie, natieranie Sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností Výroba ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Správa bytového alebo nebytového fondu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Sprostredkovanie obchodu Reklamné, propagačné činnosti Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov Podnikatelské poradenstvo v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Obchodná činnosť okrem koncesovaných činností Činnosti v obl.nehnuteľností na zákl.honoráru alebo kontrakt

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Činnosť realitnej kancelárie Činnosť účtovných poradcov Sekretárske a administratívne práce Organizovanie kurzov, školení a prednášok Servis, montáž a opravy výpočtovej techniky Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Činnosť ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností Činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie predaja hnuteľ- ných a nehnuteľných vecí a pozemkov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Realitné agentúry Reklamné činnosti Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Demolačné a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Pozemné a inžinierske stavby Automatizované spracovanie dát Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba drobných kovových výrobkov Poradenská činnosť v oblasti elektroniky Obchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Vedenie účtovníctva Vedenie kurzov a školení Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Finančné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Požičovňa, distribúcia videokaziet a DVD nosičov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj filmov a videozáznamov v rozsahu voľnej živnosti Prenájom a požičiavanie ...

Finančný leasing Agentúrna činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť ...

Reklamné a marketingové služby Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než ...

Realitné činnosti Reklamná činnosť Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva spojený s upratovaním

Skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Tvorba webových stránok Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru na účely jeho ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Organizovanie dobrovoľných dražieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská ...