Realitní společnosti vám v čele s realitními makléři pomohou prodat váš dům, byt, rekreační objekt, komerční objekt či pozemek. Prodat tedy můžete svůj dům, chalupu, chatu, svou stavební parcelu, les, louku, kancelářské prostory, výrobní haly nebo sklady.

RE/MAX Property - RE/MAX Property - prodej Vaší nemovitosti bez starostí!
Prodáváte nemovitost v Praze či okolí a líbilo by se Vám ji prodat bezpečně, co nejrychleji a za nejvyšší možnou cenu? Společnost RE/MAX Property pod vedením pana Vladimíra Ovčariče Vám profesionálně zajistí hladký chod při prodeji bytu, domu, pozemku či chalupy. Navštivte nás v naší kanceláři v ulici Strašnická 3164/1a v Praze a podělte se s ...
RE/MAX Property - RE/MAX Property - prodej Vaší nemovitosti bez starostí!
Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Nepravidelná neverejná cestná osobná doprava Sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy ...

Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Počítačová grafika Zhotovovanie webových stránok Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v predmete podnikania Vedenie účtovníctva a administratívne práce Spracovanie podnikateľských zámerov a projektov Inžinierske ...

Prieskum trhu. Upratovacie práce. Vedenie účtovníctva. Prenájom hnuteľných vecí - leasing. Organizovanie školení, kurzov a seminárov. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov. Organizovanie kultúrnospoločenských podujatí a ...

Ambulantný predaj Prenájom motorových vozidiel Výroba drevených obalov a paliet Piliarska výroba a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Výroba suvenírov v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ...

Spracovanie údajov Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním ...

Prevádzkovanie športových zariadení Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Obstarávanie služieb spojených so správou bytového /nebytového fondu Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu Poskytovanie služieb rýchleho ...

Záložňa Finančný leasing Služby internetom Omietkárske práce Preklad a tlmočenie Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Predaj motorových vozidiel Skladovanie a uskladňovanie Komisionálny nákup a predaj Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Kancelárske a sekretárske služby Reklamná, ...

Realitná agentúra Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva Prenájom strojov, prístrojov, tovaru osobnej ...

Planografické práce Prevádzkovanie parkovísk Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie údajov Kopírovacie a rozmnožovacie práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská a konzultačná činnosť Prenájom strojov, zariadení, dopravných prostriedkov Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných ...

Finančný leasing Upratovacie služby Výroba textilného tovaru Výroba výrobkov z papiera Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Čistiace práce v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Inžinierska činnosť v rozsahu voľných ...

Marketing Záložne Baliace činnosti Finančný leasing Píliarska výroba Upratovacie práce Krajčírske práce Spracovanie údajov Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Tvorba webových stránok Výroba drevených obalov Kladenie zámkovej dlažby Zemné práce mechanizmami Výroba výrobkov z ...

Fotografické služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava ...

Marketing Porez dreva Výroba obuvi Kovoobrábanie Čistenie budov Výroba cestovín Výroba píliarska Krajčírske práce Reklamná činnosť Spracovanie údajov Zámočnícke práce Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba tovaru z plastov Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Činnosť ...

Vodoinštalatérstvo Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prenájom strojov a technických zariadení Maliarske, natieračské a sklenárske práce Prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu živnosti voľnej Inžinierska činnosť v stavebníctve, ...

Fotografické služby Dizajnérska činnosť Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Montáž plastových okien Prípravné práce pre stavbu Grafické práce na počítači Maliarske a natieračské práce Maloobchod s výpočtovou technikou Veľkoobchod s výpočtovou technikou Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Murárstvo Búracie práce Finančný leasing Lešenárske práce Odťahovacia služba Prevádzkovanie autoumyvárne Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie dopravy a výroby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných ...

Marketing Ubytovanie Skladovanie Lešenárske práce Stravovacie služby Tvorba www stránok Fotografické služby Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Zhotovenie videozáznamov Podnikateľské poradenstvo Vedenie motorového vozidla Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Správa počítačových ...

Skladovanie Prieskum trhu Odevná výroba Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Výroba hračiek a hier Administratívne služby Vydavateľská činnosť Výroba výrobkov z papiera Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba bižutérie a suvenírov Reklamná a propagačná ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb informátora Prevádzkovanie cestovnej agentúry Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb ...

Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Preklady (vrátane tlmočníckych služieb) Obchodná činnosť : priemyselný a spotrebný tovar, elektrotechnické a elektronické výrobky, palivá, výrobky z uhlia, ropy, chemické suroviny a výrobky / okrem jedov a žieravín /, hutnícke výrobky, výrobky z neželezných kovov, gumárenské a ...

Ubytovanie Leasingová činnosť Čistiace a upratovacie služby Obchodná činnosť - palivá, PHM Sprostredkovanie obchodu a služieb Sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností Obchodná činnosť - nerastné suroviny, kovy, výrobky z kovov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Obchodná ...