Realitní společnosti vám v čele s realitními makléři pomohou prodat váš dům, byt, rekreační objekt, komerční objekt či pozemek. Prodat tedy můžete svůj dům, chalupu, chatu, svou stavební parcelu, les, louku, kancelářské prostory, výrobní haly nebo sklady.

ESKO-MAX s.r.o. - Vaše spolehlivá realitní kancelář
V naší realitní kanceláři ESKO-MAX s.r.o. Vám pomáháme zprostředkovaně prodat, koupit či pronajmout nemovitosti, ať už se jedná o byt, rodinný dům, komerční prostory, chaty či pozemky. Zaměřujeme se na místní trh, který známe nejlépe, tedy na Břeclav a jižní Moravu. Zajistíme inzerci, prohlídky a veškerou potřebnou dokumentaci a vypracování ...
ESKO-MAX s.r.o. - Vaše spolehlivá realitní kancelář
Fotografické služby. Počítačové služby Faktoring a forfaiting. Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Správa a údržba bytového a nebytového fondu v ...

Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku v súvislosti s poskytovaním doplnkových služieb Zabezpečovať výkon správy majetku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s právnymi predpismi, vrátane nasledujúcich činností: - zabezpečovať ...

Prevádzkovanie skladov Administratívne služby Vydavateľská činnosť Správa nebytového fondu Kladenie zámkovej dlažby Výroba reklamných predmetov Montáž dielov z polystyrénu Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie výkonu služieb Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovanie nákupu a predaja ...

Prevádzkovanie strelnice Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov, školení a výstav Požičiavanie športových potrieb, zábavných hier Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných ...

Realitná agentúra Vykonávanie priemyselných stavieb Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Činnosť organizač. a ekonom. poradcu v investičnej výstavbe Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými ...

Faktoring a forfaiting Výroba kovových výrobkov Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a propagačné činnosti Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Výroba kovových konštrukcií a ich častí Čistenie exteriéru a interiéru motorových ...

Skladovanie Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Záložne Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Finančný a operačný leasing Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a propagačné činnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a ...

Mlynárstvo Faktoring a forfaiting Preklad nákladov a skladovanie Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba kŕmnych zmesí a výroba hotových krmív Výroba hotového krmiva pre hospodárske a domáce zvieratá Prenájom hnuteľných vecí Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ...

Faktoring, forfaiting Demolačné a zemné práce Colno-deklaračná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Montáž plávajúcich podláh Výroba rozvádzačov do 1000 V Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Výroba drevených obalov a paliet Výroba a predaj bytových doplnkov Montáž a revízie detektorov ...

Zemné práce Rekreačná činnosť Podnikatelské poradenstvo Maloobchod so zmiešaným tovarom Ostatné služby v doprave-zemné stroje Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Opravy poľnohospodárskych strojov a inej techniky Maloobchod s potravinami a pochutinami, ovocím a zeleninou Prenájom motorových vozidiel, strojov, mechanizmov a ...

Murárstvo Zemné práce Rekreačná činnosť Výroba tovaru z plastov Podnikatelské poradenstvo Výroba pracovných odevov Výroba čalunených výrobkov Maloobchod so zmiešaným tovarom Reklamná a propagačná činnosť. Ostatné služby v doprave-zemné stroje Inžinierska činnosť,marketing,managment Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Výroba kovového ...

Mäsiarstvo Skladovanie Výroba kŕmnych zmesí Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Výroba samolepiek Prenájom nehnuteľností Maloobchod so zmiešaným tovarom Prevádzkovanie rekreačnej chaty Poskytovanie služieb v pneuservise Sústružnícke a frézarské práce Výroba kovových výrobkov/štítky/ Elektrostatické nanášanie práškových farieb Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu / S výnimkou žieravín a jedov, odpadov, farebných ...

Reklamné činnosti Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľného majetku Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Leasing, prenájom motorových vozidiel Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Podnikatelské poradenstvo v oblasti obchodu Organizovanie školení, seminárov a iných vzdelávacích ...

Finančný leasing Operatívny leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Marketing a prieskum trhu Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod s výpočtovou technikou Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, seminárov a školení Prenájom ...

Zámočníctvo Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Factoring a forfaiting Reklamné a marketingové služby Reklamná a propagačná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Kadernícke služby Vizážistické služby Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie squashových kurtov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska činnosť vo výstavbe s výnimkou vybraných činností vo ...

Reklamné činnosti Prenájom automobilov Maloobchod mimo riadnej predajne Organizovanie kurzov, seminárov, školení Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a opravy elektrických strojov a ...

Zámočníctvo Zváračské práce Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom nehnuteľných vecí Finančný a operačný leasing Sprostredkovateľská činnosť Výroba brikiet a dreveného uhlia Opravy cestných motorových vozidiel Výroba píliarska a impregnácia dreva Služby v rámci ...

Prevádzkovanie sauny Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská služba Prevádzkovanie fitnescentra a solária Poriadanie kultúrnych a spoločenských akcií Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov a pochutín na ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Reklamné a propagačné činnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom automobilov a prípojných vozíkov Mechanická montáž a úpravy na zmluvnom základe Skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská a kozultačná ...