Realitní společnosti vám v čele s realitními makléři pomohou prodat váš dům, byt, rekreační objekt, komerční objekt či pozemek. Prodat tedy můžete svůj dům, chalupu, chatu, svou stavební parcelu, les, louku, kancelářské prostory, výrobní haly nebo sklady.

Balenie padákov Krajčírske práce Fotografické práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Inštruktor parašutizmu Sadové a terénne úpravy Výroba športového tovaru Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie zoskokov padákom Inzertná a reklamná činnosť Vykonávanie záhradníckych prác Automatizované spracovanie údajov Natáčanie a spracovanie ...

Prevádzkovanie kina Fotografické služby Sprostredkovanie dopravy Reklamná a propagačná činnosť Konferenčný a informačný servis Sprostredkovanie v oblasti kultúry Organizovanie výstav, veľtrhov a trhov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie koncertov a hudobných ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Bezpečnostnotechnické služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie ohňostrojových prác Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výkon činnosti technika požiarnej ochrany Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej ...

Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Technik požiarnej ochrany Výroba gumových produktov Výroba strojov a zariadení Výroba gumárenských zmesí Prenájom hnuteľného majetku Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Výroba elektrických zariadení Prevádzkovanie športových zariadení Oprava meradiel ...

Prieskum trhu Klampiarske práce Pohostinská činnosť Sprostredkovanie dopravy Zemné, výkopové práce Prenájom hnuteľných vecí Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkon činnosti colného deklaranta Výroba a montáž výrobkov z plastov Prevádzkovanie linky na miešanie ...

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Prenájom hnuteľných vecí Výroba nealkoholických nápojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Reklamné a marketingové služby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom ...

Finančný lízing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, ...

Vedenie účtovníctva Diskotekárska činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Piliarska výroba Záhradnícke práce Sušenie a impregnácia dreva Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných ...

Upratovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Záhradná architektúra v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností Prenájom strojov, prístrojov a iného hnuteľného majetku v rozsahu voľných ...

Zváračské práce Zámočnícke práce Plynoinštalatérstvo Oprava tlakových zariadení Pozemné a inžinierske stavby Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Činnosť vykonávaná banským spôsobom Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Prenájom ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Predaj pohonných hmôt Sprostredkovanie obchodu Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Bezpečnostnotechnické služby Výroba drevených obalov a paliet Vykonávanie priemyselných stavieb Autorizovaný bezpečnostný technik Vzdelávanie - školenie údržbárov Maloobchod v rozsahu voľných ...

Inzertná služba Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Prenájom nehnuteľností Pracovná zdravotná služba Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Vydavateľská a edičná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom priemyselného tovrau Maloobchod v rozsahu voľných živností Revízie a skúšky plynových zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom bytových a nebytových priestorov Oprava a údržba zdvíhacích zariadení - výťahy Revízia a skúšky výťahov s nosnosťou nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 ...

Vedenie účtovníctva Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovanie obchodu a služieb Výkon činnosti stavebného dozoru Maloobchod v rozsahu voľných živností Oprava a údržba zdvíhacích zariadení Montáž, údržba elektrických zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Opravy vyhradených elektrických zariadení Montáž, oprava a údržba ...

Sprostredkovanie obchodu Leasing priemyselného tovaru Maloobchod v rozsahu voľných živností Oprava a údržba zdvíhacích zariadení Revízie a skúšky plynových zariadení Montáž, údržba elektrických zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Opravy vyhradených elektrických zariadení Prenájom bytových a nebytových priestorov Montáž, ...

Upratovacie služby Leasing priemyselného tovaru Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Odborné prehliadky a skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Prenájom bytových a nebytových ...

Maloobchod, veľkoobchod Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná a inzertná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov Poradenská činnosť v oblasti regenerácie a rekondície Ubytovacie služby bez prevádzkovania ...

Manažérska činnosť Pohostinská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Predaj hotových jedál bez prípravy Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných ...

Prenájom hnuteľných vecí Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené Výroba keramických výrobkov pre stavebníctvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba betónu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Pretláčania chráničiek a razenie pomocou štítov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov) Prenájom hnuteľných vecí Nákup a ...

Klampiarske práce Tepelné izolácie Zateplovanie budov Lešenárske práce Podlahárske práce Zváračské práce Obkladačské práce Stavebné zámočníctvo Výkopové a zemné práce Prevádzkovanie pneuservisu Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Montáž sadrokartónových systémov Demolačné práce bez použitia trhavín Maloobchod v ...

Pneuservis Upratovacie služby Čistenie motorových vozidiel Reklamná činnosť a marketing Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie čerpacích staníc Činnosť informačných kancelárií Prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných Maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom Sekretárske práce vrátane kopírovacích služieb Sprostredkovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ...