Pro každou stavbu potřebujete kvalitní stavebniny. Vyberte si ze široké nabídky stavebního materiálu jako jsou broušené a pálené cihly, přírodní a umělý kámen, recykláty, soklový kámen, omítkoviny, drcené kamenivo, pojiva, malty, betony, cement či písek.

Pílčické práce Zváračské práce Približovanie dreva Skladovanie a uskladňovanie Zámočníctvo,kovoobrábanie Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a propagačné činnosti Oprava poľnohospodárskych strojov Mechanizačné práce v poľnohospodárstve Výroba piliarská a výroba drevených obalov Nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných ...

Osadenie a montáž oplotenia Výroba drôtených výrobkov Prieskum trhu a verejnej mienky Spracovanie údajov počítačom Výroba odevov a odevných doplnkov Ekonomické a účtovné poradenstvo Mechanizačné práce v stavebníctve Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Výroba kovových konštrukcií a ich častí Mechanické úpravy v rozsahu voľnej ...

Tesárstvo Stolárstvo Výroba malty Výroba betónu Faktoring a forfaiting Výroba drevených obalov Mäsiarstvo a údenárstvo Oprava pracovných strojov Opravy motorových vozidiel Výroba prívesov a návesov Reklamná a propagačná činnosť Oprava poľnohospodárskych strojov Výroba drobných výrobkov z dreva Uskutočňovanie stavieb a ich ...