Keramika, sklo, žula, čedič, mramor a další materiály jsou základem pro koupelnové, kuchyňské, rustikální, bazénové i fasádní obklady, stejně jako pro interiérové, zámkové, balkonové i projektové dlažby, které najdou uplatnění v interiéru i exteriéru.

2.veľkoobchodná,maloobchodná činnosť,sprostredkovanie preda-ja mimo predajne balených potravín,alko-nealko nápojov v orig.balení,tabakových výrobkov,poľnohospodárských produktovzvierat,kvetov,ovocia,zeleniny,južného ovocia,umelých hnojívdreva,drevárenských výrobkov,stavebného materiálu,elektroma-teriálu,výpočtovej ...