Zrcadlovky, kompaktní anebo obyčejné analogové fotoaparáty jsou neodmyslitelnou výbavou fotografa. Nezapomeňte ani na příslušenství. Zoom objektivy nebo objektivy s pevným ohniskem, clony, svítící technika dokáže udělat vaši tvorbu mnohem kvalitnější.

Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba a montáž kovových konštrukcií Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľnej živnosti Výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva v rozsahu voľnej ...

Opravy a úpravy okuliarov Doplnkový predaj optického materiálu a pomôcok Služby očnej optiky - predaj výrobkov očnej optiky

Poradenská činnosť v stavebníctve Vykonávanie bytových, občianskych, dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prípravné práce k realizácii stavby Výkon činnosti vedenia uskutočňovania ...

Očná optika Predaj doplnkového sortimentu - púzdra, slnečné okuliare, lupy, mikroskopy, ďalekohľady, sterilizátory a čistiace prostriedky na kontaktné šošovky a fyziologické roztoky

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým ...

Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Demolácia, zemné práce a prípravne práce pre stavbu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť ...

Predaj technických plynov Predaj tuhých palív a dreva Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

Predaj na trhoch Komisionálny predaj Maloobchod s textilom Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Videopožičovňa a predaj kaziet Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Veľkoobchod, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie Nákup a predaj potrieb pre kutilov, kozmetiky, potravín, ovocia, ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zhotovovanie a oprava okuliarov Nákup a predaj optického tovaru a optických pomôcok

Ubytovanie Odťahová služba Omietkárske práce Zváračské práce Montáž sadrokartónu Demolačné a zemné práce Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Obkladačské a podlahárske práce Práce vykonávané strojnými mechanizmami Výroba kovových konštrukcií a ich častí Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a oprava ...

Sprostredkovateľská činnosť Predaj pohonných hmôt, mazív, olejov, prevádzka čerpacej stanici Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba paliet Reklamná činnosť Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Zemné práce mechanizmami obchodná činnosť s palivami Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská ...

Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Predaj, montáž a servis filtračných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)